Tips redaksjonen
18.03.2013

Grønt gress – grønn gressklipping

De fleste gressklippere er noen fæle miljøsvin. Men det går an å klippe gresset med renere luft, renere motor og renere samvittighet. Med alkylatbensin blir hagesommeren grønn – på alle måter.
En times gressklipping med vanlig bensin gir like store utslipp av farlige hydrokarboner som hundre timers gressklipping med Aspen alkylatbensin. 

Det finnes over tre millioner motoriserte hageredskaper i norske husholdninger, og et anslag fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif – tidligere SFT) viser at nordmenn eier over 700 000 gressklippere, hvorav 400 000 er bensindrevne, og 650 000 kantklippere. I tillegg kommer alt annet av bensindrevet hage-/snøutstyr. 

Gressklipperen brukes mye og ofte. I gjennomsnitt klipper vi gresset én gang i uken
og holder da på i 58 minutter per gang. Om gressklipperen er fylt med 95-oktan bensin, slippes det ut på denne knappe timen like mye som en bil ville gjort om den gikk på tomgang i 300 timer. Grunnen til at det blir så mye større utslipp, er at gressklippere, trimmere og andre hageredskaper – i motsetning til biler – ikke har katalysator.

Innånding av benzen og svovel – som finnes i vanlig bensin, men som nesten er totalt fraværende i alkylatbensin – innebærer helserisiko. Benzen kan framkalle leukemi.

Ikke bare menneskene, men også redskapene har bedre av alkylatbensin. Motoren holdes betydelig renere sammenlignet bruk av vanlig bensin. En annen fordel er at holdbarhetstiden er ti ganger så lang; der vanlig bensin kan lagres i tre til fem måneder kan alkylatbensin fint lagres i tre til fem år.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1