Tips redaksjonen
07.02.2013

Ny serie kontrollventiler fra Parker

Parker Hannifin har lansert en ny serie av hydrauliske retningsbestemte kontrollventiler. Viking Lite-serien oppgis å ha høy ytelse og passer til en rekke industrielle formål. Serien kan spesifiseres i tre forskjellige port-størrelser, G1/8, G1/4 og G3/8 og tilbyr kompakte monteringsdimensjoner som er spesielt fordelaktig for plasskritiske applikasjoner.
Viking Lite-serien benytter Parkers dynamiske toveis spoleforsegling. Den passer for trykk opp til 10 bar i utendørstemperaturer mellom –10 °C og + 50 °C. Under trykk forekommer radial utvidelse av forseglingen for å opprettholde kontakt med ventilløpet. Parker har investert betydelige ressurser i utviklingen av dette slitasjekompenserende systemet for å oppnå lang levetid. Friksjonen reduseres, noe som krever lavere pilot-trykk, som igjen ivaretar rask respons og mindre slitasje. Viking Lite leverer mer enn 10 millioner driftssykluser på grunn av disse løsningene. Det betyr at vedlikehold og service kan reduseres betraktelig. 

Gjennom utviklingsstadiet ble det lagt ekstra stor vekt på ventilenes materialdesign. Viking Lite er laget av anodisert aluminium, og kundene tilbys en ventil med god korrosjonsmotstand og glatt design. Dette eliminerer lommer der det samler seg smuss og bidrar til at ventilene er egnet for en rekke krevende forhold. Viking Lite er optimalisert for å tilfredsstille kravene for komponentstabilitet i henhold til EU-direktiv for maskiner E292-2 og EN983 og kan brukes uten ytterligere smøring.

Kompakte dimensjoner, stor gjennomstrømningskapasitet, direkte portåpning og integrerte festehull er fordeler ved Viking Lite-serien. I tillegg til enkel ventilmontering tilbyr Viking Lite kundene muligheten til å montere på manifolder, med felles inngangs- og utgangsanslutninger. Manifold som har felles kanaler for portene 1, 3 og 5, er tidsbesparende og ivaretar enkel service og montering. Det finnes også en manifold som bare har felles kanal for port 1. Strupe/lyddempere kan monteres direkte i utgangsportene på hver ventil. Dette ivaretar individuell justering av sylindre/luftmotorhastigheter. Begge typene av manifolder finnes i ulike størrelser med plass til mellom 2 og 14 ventiler for type med felles 1–3- og 5-port, og manifold typen med felles port 1 finnes for 2 til 10 ventiler.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1