Tips redaksjonen
29.12.2012

Ny teknologi i kamp mot muggsopp

Et europeisk forsknignsprosjekt har som mål å utvikle et kommersielt tilgjengelig testsystem for mugg, basert på teknologien FTIR-spektroskopi.

Prosjektet med kortnavnet FUST vil pågå i to år og ha fokus på å forhindre mugg i juice. Systemet som utvikles, kan også tilpasses andre mat- og drikkevarer.

Mugg gir store økonomiske tap
Matindustrien i Europa omsetter for 836 milliarder euro per år og sysselsetter fire millioner mennesker. Juiceprodusenter har store problemer med mugg i dag. De risikerer at opptil 40 prosent av all juice de produserer, blir forkastet eller tilbakekalt på grunn av mugg.

Mugg er et vanlig problem i frukt og forårsaker forråtnelse, tap av næringsstoffer, redusert holdbarhet og redusert kvalitet. En ytterligere utfordring er trenden om mest mulig naturlig mat, som fører til et ønske om minst mulig bruk av kunstige tilsetningsstoffer og konserveringsmidler.

Mer bærekraftig produksjon med ny teknologi
Det er stort behov for å bruke alternativ teknologi. I FUST skal det utvikles et system for identifisering og sporing av mugg i produksjonen ved å bruke FTIR-spekter fra mugg. Systemet vil kunne analysere mange prøver samtidig, og laboratorier og produsenter får tilgang til et testsystem som kan brukes både til rutinemessig overvåkning av mugg og problemløsning når det er oppdaget mugg i produktet.

Systemet gir et unik biokjemisk fingeravtrykk for hver enkelt muggflekk. Ved å skille mellom mikrobielle varianter på artsnivå og forurensningskilder langs produksjonslinjen kan resultatene overvåkes raskt og driftskostnader holdes lave. Systemet blir dessuten skalerbart, og vil kunne brukes på et bredt spekter av andre matvarer, for eksempel ost, brød og kjøtt. Det vil også kunne identifisere flere smittekilder enn mugg, som bakterier og gjær.

For Europas juiceindustri vil systemet innebære betydelig økt produktivitet og mer bærekraftig produksjon.

Kilde: Nofima

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1