Tips redaksjonen
29.12.2012

Ny trend: hybriddrift av skip?

Hybriddrift er blitt vanlig for bil. Nå kommer det også for skip. Besparelsene er store og tilbakebetalingstiden kort.
Et av fokusomådene på Scandinavian Maritime Conference, som ble avholdt i Vestfold på slutten av fjoråret, var ren nærskipsfart. To av innleggene omfattet batteridrift av skip. Bjørn Johan Vartdal fra DnV presenterte ”Making Short Sea shipping cleaner – One of the world’s most environmentally friendly ship: Viking Lady” og Roman Stoiber, daglig leder i Grenland Energy fortalte om ”Li-ion Batteries for Maritime Application”.

Store besparelser ved ujevnt kraftbehov
Et viktig anvendelsesområde av hybriddrift (elektrisk motor og forbrenningsmotor) er skipstyper som har stor variasjon i sitt kraftbehov over tid. For offshoreskip av typen ”Viking Lady” (bildet) er tilbakebetalingstiden på anlegget helt ned mot to år, mens for en slepebåt kan den typisk være fire år. Gevinsten oppstår ved lave turtall, der det spesifikke drivstofforbruk er høyere for forbenningsmotoren. Da kobler man inn elektisk drift der strømmen kommer fra batterier. Strømmen er produsert av egen forbrenningsmotor ombord, på høyere turtall.

Billig kraft
Ved en lav strømpris er kraft fra land ofte mye billigere enn kraft produsert med diesel eller LNG. I slike tilfeller kan det vær svært lønnsomt å ha ren batteridrift eller kombinert diesel/batteri-drift for å øke rekkevidden til skipet. Den første batteridrevne fergen er allerede bestilt. DnV anslår at det i dag ville vært lønnsomt med batteridrift på 1/3 av våre fergestrekninger. Etter hvert vil dette kunne økes til 2/3.

Batteridrift av godsskip
Man kan også tenke seg at linjeskip i fast rute langs kysten kan drives av batteri og forbrenningmotor i samspill. Ved lave turtall kan den elektriske motoren kobles inn. Ved en strømpris på 22 øre/kWt (kiloWatt time) koster kraften bare 1/4 av marin diesel ved normal drift og ofte bare halvparten av dette igjen ved lave turtall.

Aktuelt for base-til-base-transport
Hybriddrift kan også være aktuelt for godsskip, for eksempel ved base-til-base-transport. Et nybygg som kan ta 80 trailere, har et kraftbehov på 1500 kW ved en fart på 13 knop. På en typisk distanse på 110 nautisk mil er kraftbehovet 12 000 kWt. Dette vil kreve en batteripark som veier 160 tonn og er derfor urealistisk. Det som er mer realistisk, er å bruke strøm som en tilleggskraft ved høy fart, ved manøvrering og i havn med landstrøm. Med en batteripakke på 2*20-fots containere og landtilkobling er det anslått at driftstoffsforbruket og CO2-utslippet kan reduseres med 20–30 prosent.

Kilde: shortsea.tv

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1