Tips redaksjonen
29.12.2012

Nytt våpen mot rotter

Nærmere 9000 rotter er i år tatt med en ny type høyteknologisk rottefelle som plasseres nede i kloakken.
Fella monteres i kummen. Den består av en boks med kommunikasjonsutstyr og et rør med stempel. Stempelet står plassert i giv akt rett over den viktigste ferdselsåren til rottene. 

– Når en rotte utløser sensorene i fella, slår stempelet med stor kraft ned på den. Dyret dør momentant og skylles vekk av kloakken, sier biolog og skadedyrtekniker Jens Galby i Anticimex. 

Sensorene er avanserte nok til å skille mellom rotter og annet som måtte flyte forbi. 

– Rottene lever og trives i kloakken. Derfor er det hensiktsmessig å lage effektive vaktposter før de kommer så langt inn i kloakksystemet at de dukker opp i hus og bygninger, sier Galby.

Varsler fangsten
I år har flere borettslag og kommuner tatt i bruk denne måten å stanse rottene på. Fella heter WiseTrap, og over hundre slike er nå i sving, ifølge Anticimex, som begynte å teste dem ut i det små for et år siden. Til sammen har stemplene slått ned 8800 ganger i 2012.

– Fella kommuniserer med Internett, der man kan gå inn på en nettside og følge med på antall skudd. En felle utplassert i Arendal tok nylig 34 rotter på fire dager, sier teknisk sjef Eilif Lundberg i Anticimex.

Hver felle har også en GPS som forteller hvor den er, i tilfellet noe skulle skje med den.
En tilleggsfunksjon, er at den varsler per sms eller e-post hvis det skulle bli oversvømmelse i kummen den står montert. For noen kommuner har dette vist seg å være like verdifullt som rottebekjempelsen.

Gitftfritt
Hi-tech-rottefeller er i ferd med å bli en konkurrent til å legge ut gift, som kan være en problematisk måte å ta rotter og mus på.

– Til nå har det hovedsakelig blitt benyttet gift for å bekjempe rotter i kloakk. Men med gift vet man ikke hvor mange rotter som tas fordi de dør andre steder enn der giften ligger, de drar bort og gjemmer seg, sier Lundberg.

I hus er gift mot rotter og mus særlig uegnet på grunn av barn og kjæledyr. Giften skal legges utendørs, i godkjente åtestasjoner av metall.

I boks
Næringsmiddelbedrifter kan ikke ha gift liggende tett på matproduksjonen. Og bedrifter generelt har ikke tid til å gå over alle klappfeller hver dag for å se etter fangst, og så tømme.

Også her har Anticimex innført et høgteknologisk alternativ, WiseBox. 

– Når rotter eller mus går inn i boksen, blir de drept momentant av 6000 watt. Innretningen transporterer så automatisk det døde dyret videre til en oppbevaringsboks som sitter inne i fella. Den er da klar for å ta i mot nye skadedyr, sier Lundberg. 

Boksen gir beskjed per sms og e-post for hver avlivet gnager. Den kan fange cirka fem rotter før den må tømmes, mens mus er det plass til flere titalls av.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1