Tips redaksjonen
29.12.2012

Ny og effektiv beredskapsløsning ved driftsstans i fjernvarmenettet

HydroHeater er en mobil varmeløsning. Maskinen kobles enkelt til byggets undersentral (i løpet av 15 minutter) og leverer energi umiddelbart. Viktige institusjoner som sykehjem, skoler, barnehager, næringsbygg kan driftes raskt og effektivt – uten at det går ut over servicetilbudet til brukerne. Produktet er allerede tatt i bruk av et titalls fjernvarmeselskaper i Skandinavia, deriblant Statkraft Varme, Vattenfall, Mäler Energi, Tekniska Verkän Linköping.
HeatWork HydroHeater er utviklet for midlertidig oppvarming eller levering av varmt vann på opp til 100 grader Celcius. Konseptet retter seg mot fjernvarmesektoren og andre som har behov for oppvarmet vann.

Stor kapasitet – høy temperatur
Maskinen kan levere opp til 6000 liter varmt vann i timen, med temperatur som kan reguleres fra 0 til 100 grader. 

Maskinen kan brukes til midlertidig oppvarming i et lukket væskesystem, eller hvis det er behov for varmt vann til forbruk. Med effekt på 103 kW og 100° C på væsken som sirkulerer i slanger eller rør er HeatWork et mobilt varmekraftverk med mange anvendelsesmuligheter.

Anvendelsesområder
Ledende fjernvarmeselskap i Sverige har bidratt med innspill underveis i utviklingsprosessen slik at HydroHeater kan utnyttes effektivt og enkelt i forbindelse med uforutsette driftsstanser, vedlikeholdsarbeid eller påvente av permanent fjernvarmeforsyning/utbygging – uten at det har gått på bekostning av produktets fleksibilitet og mobilitet.

Enkel betjening
Operasjonen krever lite ressurser, og én person kan rigge og betjene produktet. Maskinen er mobil og plasseringsvennlig og fraktes raskt til og fra driftsstedet. Maskinen kan forvarmes under transport og er da umiddelbar klar til bruk. HeatWork har en virkningsgrad på inntil 94 prosent.

Utviklet og produsert av HeatWork i Narvik
HeatWorks kunder er i hovedsak maskinentreprenører, anleggsgartnere, utleieselskaper, petroindustrien, offentlige etater og aktører innenfor bygg og anlegg. HeatWork er representert i flere land. HydroHeater er basert på Heatworks patenterte teknologi innenfor mobil væskebåren varme.


 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1