Tips redaksjonen
29.12.2012

Samarbeidsavtale mellom Norske Shell og Ungt entreprenørskap

Norske Shell og Ungt Entreprenørskap inngår treårig samarbeidsavtale.
I anledning Norske Shells 100-årsjubileum ble de ansatte invitert til å stemme fram et samarbeidsprosjekt mellom selskapet og en eller flere mulige organisasjoner. Flest ansatte ønsket seg Ungt Entreprenørskap (UE) som samarbeidspartner, og Norske Shell blir fra inneværende skoleår ny nasjonal hovedsamarbeidspartner med UE.

– Vi er stolte av å få Shell som vår samarbeidspartner. At de Shell-ansatte ønsker å engasjere seg, er det beste utgangspunktet for et godt samarbeid. Vi vet at de er topp motiverte for å dele sin kompetanse og erfaring med de unge. Elevene trenger det, og skolene ønsker det, sier Kristin Willoch Haugen, fungerende administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap i Norge.

Bidrar i EUs aktiviteter
Gjennom samarbeidet vil de ansatte få anledning til å bidra i UEs aktiviteter rettet mot skolen, fra grunnskole til høyere utdanning. Shell har kontorsteder i Rogaland, Oslo og Møre og Romsdal, og her vil de ansatte blant annet kunne være jurymedlemmer på fylkesmesser, delta som veiledere på Gründercamp og ha med seg elever på arbeidsplassen sin (jobbskygging). På NM for Ungdomsbedrifter vil Shell juryere og dele ut Shellpriser for beste innovative produkt.

– Vi ser fram til samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. I Shell vet vi at teknologi og innovsjon er viktige bidragsytere for å løse fremtidens energiutfordringer. Gjennom Ungt Entreprenørskap får unge erfaring med nytenking og kreativitet – og de får trening i å ta initiativ og å samarbeide med andre. Dette ønsker vi i Norske Shell å bidra til. Jeg tror vi vil få både inspsirasjon og utfordringer i møte med de unge, sier Tor Arnesen, administrerende direktør i Norske Shell.

Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barns og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1