Tips redaksjonen
29.12.2012

Vil skape estetiske høyspentmaster

Høyspentmaster ødelegger det norske landskapet, hevder kritikerne. Norsk Stålforbund skal nå bruke en helt ny innovasjonsmetode for se på behovet for master som er mer tilpasset landskapet de står i.
”Monstermaster!” skrikes det i avisene når høyspentmaster rulles ut i landskapet. Mastene ble utformet i en tid da teknikk, leveringssikkerhet og pris bestemte alt. Nå har Norsk Stålforbund fått 400 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å gå i gang med en idéfase sammen med brukere fra Statnett og Energi Norge. Målet er å avdekke hvor sterkt behovet er for høyspentmaster som er mer tilpasset norske landskap.

– DIP er et unikt program i europeisk sammenheng og appellerer til bedrifter og organisasjoner som har vilje til gjennomgripende endring. Ved å bruke designmetodikk som innovasjonsverktøy kan vi utfordre etablerte sannheter og oppnå reell nyskapning. Først da får vi radikalt bedre produkter og tjenester, og ikke bare finpussede versjoner av tidligere utgaver, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

Sju DIP-millioner til innovasjon
På landsbasis deles det i år ut over sju millioner kroner til alt fra offshoreindustri og helse til utdanningsprosjekter og skofabrikanter. I løpet av de fire årene programmet har eksistert, har 69 prosjekter fått totalt 25 millioner kroner i starthjelp gjennom DIP. Pengene støtter idéfasen og sørger for at designdrevet innovasjonsmetodikk går som en rød tråd gjennom hele prosjektet.

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1