Tips redaksjonen
29.11.2012

Grønt toppmøte under mørke skyer

26. november satte delegater fra 194 land seg ned til forhandlingsbordet under FNs klimaforhandlinger i Doha i Qatar. Klimaforhandlingene ble åpnet mandag formiddag av lederen av arrangementskomiteen, Abdullah Bin Hamad Al-Atttiyah. - Handler vi ikke nå, setter vi våre liv på spill, sa han.
Fornyelse av Kyoto-avtalen
Tross denne klare advarslen er det trolig bare Sveits, Norge, EU og Australia som vil forplikte seg til en Kyoto 2-avtale. Avtalen må fornyes ved årsskiftet, ellers opphører den å gjelde. Forhandlingsleder Henrik Harboe forteller at selv om Japan og New Zealand ikke vil signere avtalen, ønsker de likevel å benytte seg av Kyoto-avtalens mekanismer for kvotehandel. Canada velger trolig å hoppe helt av.

– Forhandlingene vil være en komplett fiasko dersom man ikke kommer fram til enighet om en Kyoto 2-avtale, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell som kommer til Doha 4. desember for å være på toppnivåmøtene.

Samtidig skal alle de 194 landene innlede forhandlinger om en helt ny internasjonal, juridisk bindende klimaavtale som skal godkjennes i 2015. Den skal gjelde fra 2020. Her vil i-land og u-land og USA og Kina stå steilt mot hverandre.

17000 deltakere krever god logistikk
2500 frivillige, 400 busser som går i skytteltrafikk til og fra 70 hoteller og et enormt sikkerhetsoppbud skal sørge for at forhandlingene, som varer frem til 7. desember, skal gå så smurt som mulig. – Organiseringen av konferansen er helt avgjørende for resultatet av forhandlingene, sier Norges forhandlingsleder Henrik Harboe.

7000 av deltakerne kommer fra ulike miljøorganisasjoner verden over. De har sine ”side-events” – egne arrangementer, stands og utstillinger på et konferansesenter i Doha sentrum. 1500 akkrediterte journalistene og 100 tv-stasjoner vil dekke toppmøtet.

Papirløs konferanse
Forhandlingene skal for første gang skje så papirløst som mulig. Under den siste klimakonferansen i Durban ble det skrevet ut 5 millioner sider til delegatene. Denne gangen håper arrangørene å halvere papirbruken. Såkalte SmartPaper-stasjoner gjør at delegatene ved hjelp av sine smarttelefoner kan få tilgang til alle dokumenter de trenger til møtene. Dette prosjektet i FN-regi har skapt 70 arbeidsplassser i Doha.

– Papirindustrien er en av dem som forurenser mest i dag. Det er det få som er klar over, sier Magnus Olafsson, som er direktør for FNs generalforsamling og konferanseadministrasjon.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1