Tips redaksjonen
29.11.2012

Lov om det frie varebytte i EØS

– Det er viktig at bedrifter ikke møter unødvendige hindringer når de ønsker å selge sine varer i en annen EØS-stat, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Samtidig må forbrukere kunne ha tillit til at varer i det indre marked oppfyller krav til viktige samfunnshensyn som helse, miljø og sikkerhet.
For det harmoniserte vareområdet er det felles EØS-krav. Regler for det nasjonale arbeidet med markedstilsyn og for samarbeid mellom markedstilsyns- og tollmyndigheter skal bidra til å sikre at varer i det indre marked er trygge og i samsvar med gjeldende krav. Tilliten til samsvarsvurderinger utført i andre EØS-stater skal styrkes gjennom felles regler for akkreditering. Forordningen inneholder bestemmelser om CE-merking av varer og fastslår at myndighetene skal reagere overfor uriktig bruk av merkingen. 

For varer som ikke er omfattet av harmonisert EØS-regelverk, gjelder prinsippet om gjensidig godkjenning. Prinsippet er utviklet i EU- og EFTA-domstolens rettspraksis. Det innebærer at en EØS-stat i utgangspunktet ikke kan forby salg av en vare som lovlig omsettes i en annen. Forordningen fastsetter framgangsmåter myndighetene må følge når de treffer eller har til hensikt å treffe et vedtak som helt eller delvis forbyr en vare som lovlig omsettes i en annen EØS-stat. Videre skal EØS-statene opprette et varekontaktpunkt der næringsdrivende skal kunne få informasjon om hvilke nasjonale tekniske regler som gjelder for en konkret varetype.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1