Tips redaksjonen
29.11.2012

Industrirenhold med flytende CO2

PolarTech har utviklet en patentert rengjøringsteknologi som anvender flytende CO2 til rengjørings- og vedlikeholdsoppgaver. CO2-en er gjenvunnet fra andre industrielle prosesser.
PolarTechs teknologi minimerer eller erstatter bruken av eksisterende miljøskadelige rengjøringsprosesser. CO2-rengjøring kan delvis eller helt avløse andre metoder som høytrykksspyling, sandblåsing, bruk av kjemikaler/løsemidler og mekanisk sliping. PolarTechs anlegg kan utføre flere forskjellige oppgaver der man i dag anvender flere maskiner. I forhold til eksisterende rengjørings- og vedlikeholdsmetoder er PolarTech opp til 80 prosent hurtigere og leverer et bedre resultet, ifølge selskapet.

Flere fordeler
Fordelene med å bruke teknologien er at prosessen er fullstendig tørr uten ekstra avfall som ved sandblåsing eller ved bruk av vann eller løsemidler. Reultatet er reduserte kostnader til avfallshåndtering.

Det er ikke behov for å demontere deler. PolarTech kan rengjøre under produksjon. Dermed unngås produksjonstap. PolarTech øker levetiden på produksjonsutstyr da prosessen ikke er slipende, slik at det ikke skjer skader på utstyr og komponenter. CO2 er verken giftig eller elektrisk ledende. 

Teknologien hemmer veksten av bakterier og sopp og er derfor særlig velegnet i industrier med høye krav til hygiene.

Mange bruksområder
PolarTech opplyser at de kan fjerne en lang rekke overflatematerialer som fett, lim, harpiks, lakk, gummi- og plastrester og slipemidler og sot.  Teknologien anvendes i mer enn 16 industrier, blant annet i næringsmiddel-, plast/gummi- og bilindustrien, i luftfart, støperier, kraftverk, trykkerier og i elektronisk industri. Prosessen er også velegnet til oppgaver innenfor restaurering etter oversvømmelser og brann.

CO2-rengjøring virker prinsipielt som sandblåsing. Man kobler til trykkluft, strøm og flytende CO2, enten iflaske eller større tanker. PolarTech har manuelle systemer men prosessen kan også utføres som et automatisert anlegg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1