Tips redaksjonen
29.11.2012

Lynstrømmålesystem for vindanlegg

Lightning Monitoring System fra Phoenix Contact måler lynnedslag på vindanleggenes rotorblader. Målesystemets sensorer installeres på avlederne som leder lynstrømmen. Ved lynnedslag dannes det et magnetfelt som følge av støtstrømmen. Denne strømmen registreres av sensorene. Deretter sender systemet måleresultatene til en evalueringsenhet via en fiberoptisk kabel. På bakgrunn av verdiene beregner enheten maksimal lynstrømstyrke med strømstigning, ladning og spesifikk energi.
Lynnedslag i vindanlegg fører ofte til skader på rotorbladene og svikt i el-systemene. I den forbindelse krever også forsikringsselskapene i stadig større grad en bekreftelse på at vindturbinene faktisk har blitt utsatt for krefter fra lyn. Skader i bladenes struktur som følge av små, hyppige lynnedslag oppdages i tillegg ofte veldig sent. Tidligere var det vanskelig å overvåke lynnedslag og nedslagets styrke, og enda vanskeligere å evaluere dataene online via en fjernforbindelse.

Lynstrømmålesystemet LM-S registrerer og analyserer alle viktige parametere i forbindelse med lynstøtstrøm. Dataene evalueres og fjernoverføres i sanntid. Kontroll- og vedlikeholdstiltak kan dermed planlegges effektivt og målrettet. Ved å evaluere måleresultatene kan man fastsette hvilken belastning anlegget faktisk utsettes for, og takket være kontinuerlig fjernovervåking kan alle vedlikeholdstiltak nå planlegges bedre enn tidligere.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1