Tips redaksjonen
29.11.2012

Verkstedinnredning tegnet i 3D gir et bedre beslutningsgrunnlag

Gigant Arbeidsplassprodukter har utviklet et eget 3D tegne- og kalkyleprogram. Det skaper en tegning av den nye arbeidsplassen som er helt komplett og detaljert og i 3D. Dermed får man et meget godt beslutningsgrunnlag for å vurdere forslag til nye arbeidsplasser.
Programmet egner seg til alt fra en enkelt arbeidsplass til større prosjektløsninger. Alle detaljene blir samtidig tatt med i prisberegningen. Lett å endre på er det også. Ønsker du å flytte på en benk eller legge til en hylle, kommer den nye løsningen sammen med en ny prisberegning på et blunk. Det du ser, er det du får. Kundene får et detaljert 3D bilde slik at det ikke skal være rom for misforståelser.

– Det er ikke lett å se hvordan et verksted blir på en planskisse, sier salgssjef Jørn Johannessen hos Gigant. – Når kunden derimot får en 3D-tegning, ser han med en gang hvordan løsningen blir i virkeligheten. Siden det er så lett å endre tegningen, kan vi raskt teste ulike utforminger. I stedet for å gjøre det på den gamle måten, unngår vi nå unødige feil og misforståelser. Mange vegrer seg for å ta jobben med å planlegge en mer effektiv arbeidsplass. Her kommer vi gjerne med et forslag som er detaljert ned på millimeteren, sier Johannessen. 

I den nye Gigantkatalogen er det lett å finne gode løsninger for arbeidsplassen. Katalogen er skreddersydd for alle typer verksteder, men den inneholder også produkter for mange andre bransjer.

Innholdet dekker områdene innredning, oppbevaring, miljøsikring og transport. I tillegg til over 6000 produkter inneholder katalogen forslag til smarte løsninger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1