Tips redaksjonen
27.11.2012

Dataspill skal øke rekruttering til realfagene

– Bransjeforeningen Norsk olje og gass har lansert et online strategispill for å øke norsk ungdoms interesse for naturvitenskapelige og teknologiske utdanninger.
Norsk olje- og gassindustri og resten av norsk arbeidsliv vil ha behov for flere tusen nye ansatte i årene som kommer, og da spesielt mennesker med teknologiske og naturvitenskapelige utdanninger. Samtidig er det alt for få unge som velger å utdanne seg innenfor disse fagområdene. Det er dette Norsk olje og gass (tidligere OLF – Oljeindustriens Landsforening) ønsket å gjøre noe med da de lanserte spillet ”Jakten på dypet”: www.jaktenpådypet.no

Vil øke interesse for næringen
Spillet, som primært er rettet mot ungdom mellom 16 og 19 år, er utformet som et monopolspill med norsk sokkel som spillbrett, og der målet er å finne og utvinne olje og gass. Spillet inneholder realistiske oppgaver og videoer og setter spillerne på reelle prøver som skal gi en bedre forståelse av hvordan norsk olje- og gassvirksomhet fungerer og henger sammen.

– Spillet presenterer olje- og gassindustrien på en ny og annerledes måte for å vise spennvidden som finnes i næringen. Dette spillet er ett av flere tiltak å få flere unge til å velge real- og teknologifag, sier prosjektets leder Kjetil Hjertvik i Norsk olje og gass.

Attraktiv premie og utdanning
Spilleren som i løpet av spilleperioden på én måned finner og utvinner mest olje og gass, vinner en treårig bachelorutdanning innenfor tekniske- og naturvitenskapelige fag. En premie med en verdi på 300 000 kroner.

– En utdanning innenfor teknologiske og naturvitenskapelige fagområder gir meget gode jobb- og karrieremuligheter, både i norsk olje- og gassindustri og i andre næringer som skriker etter denne type kompetanse, sier Hjertvik.

Spillet er utviklet av byrået Try/Apt på oppdrag fra Norsk olje og gass og er utformet i tett samarbeid med ungdom i målgruppen. Spillet vil også etter konkurranseperioden være tilgjengelig for dem som ønsker å bruke det til å lære mer om olje- og gassnæringen, for eksempel i skole- og undervisningssammenheng.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1