Tips redaksjonen
27.11.2012

like god effekt med Valkee lysterapi som andre terapilamper

Ifølge en brukerundersøkelse som nærings-, trafikk- og miljøsentralen i Nord-Karelen har utført, har både lysterapi gjennom øregangen og med terapilamper en positiv innvirkning på mørketidsplager. De som deltok i undersøkelsen, rapporterer at 6–12 minutters terapi med headsettet hjalp like mye mot mørketidsplager som lysbehandling med en terapilampe i 30–60 minutter.
I tillegg til Valkee deltok også to terapilampeprodusenter i undersøkelsen. De ansatte i Nord-Karelens ELY-sentral (nærings-, trafikk- og miljøsentralen) som deltok i testen, fikk enten et Valkee lysterapi-headsett, en terapilampe eller begge deler samtidig til disposisjon i tre måneder.

Undersøkelsen bekreftet tidligere forskning: Lysbehandling oppleves helt klart å ha en gunstig innvirkning på plager som oppstår i mørketiden. Av de 32 personene som svarte på spørreskjemaet, opplevde 73 proent at lysterapien hadde en liten eller klar positiv innvirkning på mørketidsplagene deres.

Headsettet samme virkning som terapilampen
I undersøkelsen mente over halvparten av brukerne av Valkee-headsettet at de ble i bedre humør. Av de som brukte begge metodene, mente over halvparten at både deres tiltakslyst, humør og sosiale aktivitet ble bedre. Av resultatene kan vi konstatere at lysterapi-headsettet virker inn på mørketidsplager på samme måte som en terapilampe, men med kortere behandlingstid.

Under testen fikk over halvparten av brukerne av terapilampene mindre bivirkninger, som irritasjon i øynene og hodepine. En femdel av brukerne av headsettet rapporterte om bivirkninger, som hudirritasjon i øregangene og hodepine.

– Under testen ble behandlingstiden til brukerne av Valkee lysterapi dessverre ikke optimalisert. Med individuell optimalisering ville man ha oppnådd enda mindre bivirkninger, forteller Valkees vitenskapssjef Juuso Nissilä.

Headsettets brukerkomfort forbedret
Brukerundersøkelsen startet i november 2011 og ble avsluttet i februar 2012. En del av brukerne av lysterapi-headsettet rapporterte om bruksproblemer, som for korte eller stive ledninger, ubehagelig fasong på øretelefonene eller at de løsnet fra øret under bruk. Valkee har registrert de tingene som har kommet frem i brukerundersøkelsen.

- Headsettets brukskomfort er forbedret etter brukerundersøkelsen ved at størrelsen på øretelefonen er endret. Det er også blitt lagt til en ledningsholder i salgspakningen. Ved hjelp av denne kan man henge apparatet praktisk rundt halsen slik at hendene er frie til å utføre morgenstell eller annet arbeid slik at man kan bevege seg fritt omkring, forteller Valkees daglige leder Pekka Somerto.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1