Tips redaksjonen
27.11.2012

Database for uteskole

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) lanserer en database der skolene kan kartfeste læresteder og knytte undervisningsopplegg til disse. Dermed kan alle lærere ved skolen enkelt ta i bruk undervisningsopplegg som til nå har vært forbeholdt ildsjelene, sier prosjektleder Lise-Berith Lian i FL. Terskelen for å ta i bruk læresteder i nærmiljøet og naturen blir mye mindre når oppleggene er systematisert lett tilgjengelig i en database.
Målet er mer og bedre uteskole der elevene får variert, relevant og virkelighetsnær læring. I tillegg til å styrke læringsarbeidet gir uteskole sårt tiltrengt fysisk aktivitet i skolehverdagen. Uteskole gir naturopplevelse og økt forståelse for miljøutfordringer, og mange erfarer at uteskole fremmer det sosiale miljøet. Opplegget kan også brukes av barnehager som ønsker å kartfeste og beskrive sine aktivitetsområder ute.

Databasen, stedsbasert læring, er basert på nettstedet Kart i skolen, og arbeidet er finansiert med støtte fra Den naturlige skolesekken. En rekke friluftsråd og skoler har deltatt i utvikling og utprøving av opplegget.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1