Tips redaksjonen
12.10.2012

Høydemålere for høyspentkabler

Instrumentcompaniet tilbyr nå kabelhøydemåleren SupaRule CHM 300 og 600E. Dette er håndholdte instrumenter for måling av kabelhøyde og avstand mellom kabler uten berøring.
Det er et profesjonelt instrumentalternativ til de teleskopiske målestavene. 

CHM 300 og 600E benytter ultralydsignaler for å bestemme høyden på overhengende kabler opp til 23 meter. Instrumentene er nyttige hjelpemidler for aktører som driver med elektrisitet og telekommunikasjon, for eksempel linjeoperatører. CHM300 og 600E måler høyden av til kablene samt avstanden mellom disse med en nøyaktighet på ±0,5 %. Instrumentet måler i tillegg horisontale avstander opp til 45 meter (med ekstrautstyr DT80). Dette er nyttig når man for eksempel skal finne midtpunktet på et kabelstrekk mellom to master eller stolper. Suparule 300 og 600E leveres komplett i skinnetui.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1