Meny
12.10.2012

Store kutt i energiutgiftene

Bergkrystallen Borettslag har installert ny LED innelampeserie fra STEINEL med avansert sensorteknologi i til sammen 54 oppganger. Styret i borettslaget mener de årlige besparelsene inkludert energi og vedlikehold utgjør 60 000 kroner.
I tillegg kommer årlige kostnader med å la vaktmesteren foreta pæreskift. De fleste borettslag er opptatt av å kutte energikostnader. Det var også tilfellet for Bergkrystallen Borettslag. – Ekstrem lang levetid på LED-armaturer, reduserte service- og vedlikeholdsutgifter var avgjørende for valg av lampene, sier styreleder Jogeir Myklebust i borettslaget. – Armaturene tilfredsstilte våre krav til lyskvalitet og energieffektivitet. Den gamle trapperomsbelysningen var over 30 år og moden for utskiftning. Plastkuplene var morkne og i ferd med å ramle fra hverandre.

Meget god lysgjengivelse
– Etter anbefaling fra OBOS Prosjekt valgte vi LED med lampeholder. LED kan skrus på og av mange ganger uten at det forringer lysgjengivelsen og levetiden. En innebygd sensor i lampene gir full lysstyrke med en gang beboerne låser seg inn i oppgangen eller går ut av leilighetene, sier Myklebust. Han forteller at styret bestemte seg høsten 2011for STEINELs innelampeserie. – Lampeinstallasjonen startet like over påsken 2012 og ble sluttført etter tre uker.

Energiberegningsprogram
Installatøren Elmann AS fikk oppdraget med å levere og montere innelampene i Bergkrystallen Borettslag. På forhånd ble det gjennomført en energiberegning som beskrev energi- og vedlikeholdsbesparelsen i detalj. – Det var avgjørende for valg av LED-lamper med sensorteknikk, sier Myklebust. Han forteller at belysningsleverandøren Vilan as har sammen med Elmann AS bidratt aktivt med energiberegningen.

Store besparelser
Salgs- og markedssjef Trym Kjær hos Vilan as sier at slike beregningsprogram er viktig for å avdekke energiforbruket med gammel og ny belysning. – Vi har verktøy som måler energibesparelsene i et hvilket som helst lysprosjekt. Vi har energiberegnet borettslag der besparelsen for energi og vedlikehold utgjør 95 prosent, understreker han.

Markedets beste belysning
– For borettslag er innelampeserien fra STEINEL den beste trapperomsbelysningen på markedet, mener elektrokonsulent Ragnar Englund ved OBOS Prosjekt AS. – Armaturene reagerer ekstremt raskt på bevegelser og gir meget godt lysutbytte i trappeoppgangene. Vi har ikke hatt noen reklamasjoner på armaturene. Lohøgda Borettslag var pilotprosjekt med LED-lamper og innebygd sensorteknikk fra Vilan as. Til nå er tilsvarende belysning installert i Pergyntveien 34 Borettslag og Høgda Borettslag i Sarpsborg i tillegg til Gudeberg Borettslag i Fredrikstad. I løpet av kort tid blir tilsvarende lamper montert på Oppsal Borettslag i Oslo.

Store utgifter
– Å sensorregulere belysningen i oppgangen til 1. minutt mot gammel belysning som sto på 24 timer i døgnet, gir store energibesparelser. Investeringen i nye lamper vil også redusere service- og vedlikeholdskostnadene, sier Myklebust. – I fjor skiftet borettslagets vaktmester pærer for opp mot 20 000 kroner. Nå kan vaktmesteren bruke tiden til andre og viktige oppgaver i borettslaget.

Flere års erfaring
Elmann AS har flere års erfaring med bruk av LED-lamper i sine prosjekter. 

– I over 6 år har vi samarbeidet med Vilan as og benyttet deres armaturer med sensorteknikk i flere av våre prosjekter. Vi leverte nylig tilsvarende armaturer til Bekkestua Vest Boligsameie. Produktene er solide og reklamasjonene få. I Bergkrystallen Borettslag er det montert 408 lamper med trådløs forbindelse mellom sensorene i 54 oppganger. De kan settes i grupper eller tennes etasje for etasje, sier faglig leder Eivind Ungersness hos installatøren. 

Myklebust kan fortelle at installatøren har vært lydhør til styrets innspill og lett å kommunisere med i prosjektet. – Det samme er tilfelle med belysningsleverandøren Vilan as.

Tenner hele oppgangen
Når beboerne låser seg inn i blokka eller går ut av leiligheten, tennes alle lampene i oppgangen, sier Myklebust. Han forteller at det er en jevn aldersfordeling mellom unge og eldre beboere. – Lampene gir et bedre lys som kan være til hjelp for eldre mennesker, påpeker han.

Viktig prosjekt
Installatøren Elmann AS med hovedsete i Oslo har til sammen 10 ansatte, hvorav 8 er montører og 2 er i administrasjonen. – Vi betjener borettslag, institusjoner, museer og private boligeiere. Fjorårets omsetning var på 11 millioner kroner, mens årets omsetning er budsjettert til 14 millioner. Bergkrystallen Borettslag er et viktig prosjekt for oss, sier Ugersness. Han oppfordrer andre borettslag å velge kvalitet fremfor billige belysningsprodukter med kort levetid.

Optimal løsning
– Tyske STEINEL har perfeksjonert sensorteknologien i over 30 år. Sammen med LED har produsenten fremskaffet en optimal løsning for markedet. Levetiden på LED er over 50 000 timer og er et kvantesprang sammenliknet med konvensjonell belysning. Vi valgte europeisk kvalitet, sier Myklebust. – Like over nyttår 2013 skal vi installere LED-utelamper med tilsvarende sensorteknikk.

STEINEL-lampene
Innelampeserien fra STEINEL kombinerer det nyeste innenfor sensorteknologi og moderne design. Avanserte høyfrekvenssensorer (HF) er gjemt inne i lampene. – De reagerer på de minste bevegelser og tenner lyset helt uten forsinkelse. Ønsker et borettslag å ha et grunnlys i oppgangen når ingen beboere er til stede, kan en slik funksjon påkobles i lampen. En innebygd trådløs funksjon gjør det også mulig å koble sammen flere lamper uten ekstra kabling. Lampene er raske å installere og det er ikke behov for separate brytere eller bevegelsesmeldere, avslutter Kjær.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no