Tips redaksjonen
12.10.2012

Norges største solfangeranlegg bygges i Lillestrøm

Akershus Energi Varme bygger nå et solfangeranlegg på over 12 000 kvadratmeter i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Anlegget er blant de største solfangeranleggene i Europa og vil levere varme til fjernvarmenettet.
Det er danske Sunmark AS som leverer anlegget til Akershus Energi. Sunmark har også tidligere levert store solfangeranlegg, som det til Marstal fjernvarmeanlegg i Danmark.

Byggingen av anlegget har begynt. Fundamentene ble satt opp i september, og selve panelmontasjen vil skje noe senere. Anlegget vil deretter begynne å levere varme til fjernvarmekundene i Lillestrøm vinteren/våren 2013.

Akershus Energi Varme har sørget for at anlegget legger til rette for forsknings- og utviklingsaktiviteter, og det er satt av arealer til et eget testfelt. Ulike parametere kan testes i anlegget, for eksempel optimal helningsvinkel på solfangerpanelene gjennom sesongen.

– Dette anlegget er unikt i Norge og vil i tillegg til miljøvennlig energileveranse gi økt kunnskap om bruk av solvarme i Norge, sier Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening.    

– Solfangere kan levere varme til norske bygg, gjerne i kombinasjon med andre energikilder. Vi håper å se mange nye solfangeranlegg i framtiden – både store og små, avslutter Sørensen.

Kilde: Norsk solenergiforening

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1