Meny
10.09.2012

Klassiker i ny drakt

Den teknologiske utviklingen siden siv. ing. Leif I. Stensaas’ siste revisjon av boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i 1996 har vært formidabel. Dette, i tillegg til strengere byggeforskrifter og økt fokus på bruk av alternativ energi, er grunnen til at siv. ing. David Zijdemans har tatt seg av den meget krevende oppgaven å skrive denne gamle klassikeren om igjen.
– Dette er en bok som har vært etterspurt av VVS-bransjen i mange år, sier fagsjef Knut Olav Knudsen i NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. 

Boken er delt inn i ti kapitler, som kan leses uavhengig av hverandre. Nye og viktige temaer som er løftet inn, er bl.a. biokjeler, varmepumper, solvarme, varmegjenvinning, og tappevannsoppvarming. 

Boken er skrevet med et enkelt og konsist språk. 350 nye og flotte illustrasjoner, sammen med grafer og regneeksempler er med på å formidle budskap i teksten. 

Boken egner seg både som lærebok og som håndbok for alle som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av vannbårne varme- og kjøleanlegg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no