Tips redaksjonen
10.09.2012

Omsetning på 300 millioner med nytt forretningssystem

–Vårt nye forretningssystem Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner er avgjørende for å nå en omsetning på 300 millioner kroner innen 2015, sier adm. direktør Erik Dragset i Simpro Holding AS.
Leveransene fra Pilaro dekker økonomi, finans, ordre, lager, innkjøp og produksjon. I tillegg har selskapet tatt i bruk det nye kundeoppfølgingssystemet Microsoft Dynamics CRM 2011. Pilaro skal også levere tjenester innenfor rådgivning, prosjektledelse, implementering og teknisk infrastruktur.

Ledende innenfor elektronikkproduksjon
Med sine to fabrikker på Løkken Verk i Meldal kommune og på Notodden er Simpro-gruppen en av Norges ledende bedrifter innenfor elektronikkproduksjon mot offshore og forsvarsmarkedet. Med nytt forretningssystem blir selskapet i stand til å tilby bedre leveranser til eksisterende og nye kunder. 

– Microsoft Dynamics NAV vil øke fleksibiliteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Overgangen blir som natt og dag sammenliknet med vårt gamle MPS-system, som var gått ut på dato, sier Dragset. Han forteller at prosjektet startet i midten av februar i år med analyse og design. – Etter påske gikk vi over i implementeringsfasen. Nå rulles systemet først ut på Løkken, deretter på Notodden. Dette er en prosess som vil pågå ut 2012.

Store vekstambisjoner
Kretskortprodusenten på Løkken Verk og Notodden har store vekstambisjoner.  Fjorårets omsetning var på 128 millioner kroner mot et budsjett på 150 millioner for 2012. – Valg av nytt forretningssystem, organisasjonsendringer, fremtidige oppkjøp og investering i ny produksjonslinje skal få fart på virksomheten, forteller Dragset. – Ambisjonen er å bli en av de største elektronikkleverandørene i Norge og Skandinavia og utkonkurrere markedet på resultat. Det krever at vi tilknytter oss bransjens beste ressurser og foretar riktige investeringer som sikrer vekst.

Arbeider smartere
De senere årene har norsk elektronikkproduksjon slitt i motbakke med oppkjøp, fusjoner og nedleggelser. Mange mener kretskortproduksjon på Løkken Verk strider mot all fornuft. Men Dragset mener slike uttalelser faller på sin egen urimelighet. – Vi må arbeide smartere og tilby kunder produkter til riktig pris og kvalitet. Frem for alt må vi ha høy leveringspresisjon. Vi oppfyller disse kriteriene og har så langt lykkes med vår produksjon i ”utkants-Norge”, understreker han.

Forprosjekt
Forprosjektet til nytt forretningssystem startet høsten 2010. – Nyåret 2011 ble prosessen med valg av ERP-leverandører igangsatt, og 6–7 kandidater ble invitert. Pilaro ble trukket inn i prosjektet i mars/april. Juni samme år gikk vi videre med tre leverandører. Høsten 2011 ansatte vi ny økonomidirektør med erfaring fra ERP-implementeringer. Han foreslo å knytte til oss NTNU-kompetanse i prosjektet, sier Dragset. 

NTNU-prosjekt
Konsulent Ottar Bakaas fra NTNU ble involvert i prosessen. Det ble kjørt et NTNU-prosjekt med DRIV-midler. – Forretningssystemet skulle tilpasses fabrikkene både på Notodden og Løkken Verk. Vi forlangte at kandidatene skulle underbygge sine løsninger med brukercaser.  Bakaas utarbeidet en rapport som konkluderte med at alle tre kandidatene var kvalifisert til å gå videre i anbudsprosessen. NTNU-rapporten var avgjørende for at styret i Simpro valgte å investere 5 millioner kroner i nytt forretningssystem, sier Dragset.  – Valget falt på Pilaro som hadde den beste kompetansen, bransjeløsningen og brukercasene. Kontrakten med dem ble undertegnet i januar 2012.

Anbudsfase
–Simpro la ned mye godt arbeid i anbudsfasen, og vi forsto tidlig deres behov, forteller salgssjef Jon Fromreide i Pilaro. –Løsningen integrerer produksjons- og økonomistyring og baserer seg på forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV.  ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, produksjon og lager. Det styrker innkjøpsrutinene, reduserer overtidsbruk, lager og kapitalbinding. Sist, men ikke minst, forbedrer de ledetider og leveringspresisjon, understreker han.

Styrker produksjonsplanlegging
– Bransjeløsningen reduserer også behovet for Excel. Den styrker produksjonsplanleggingen og innkjøpsfunksjonen på våre fabrikker, sier Dragset. Han legger til at samarbeidet med Pilaro har fungert meget tilfredsstillende. – De gjennomfører regelmessig kurs i bruk av løsningen for våre ansatte og responderer raskt når vi står overfor uforutsette hendelser.

Ledelsesansvar 
Dragset har involvert seg sterkt i anskaffelse av nytt forretningssystem. Han mener det er avgjørende å forankre investeringen hos ledelsen. – Men, skal vi lykkes med implementeringen, må alle medarbeidere være delaktig i prosessen. Vi har løftet organisasjonen, skapt større forretningsforståelse og fordelt ansvaret på flere medarbeidere.  Hele organisasjonen tilpasser seg nå det nye forretningssystemet. Med Microsoft Dynamics NAV og bransjeløsningen Pilaro ProPlanner har vi fått et fremtidsrettet system, understreker han.

Ambisiøs vekstrategi
Simpro-gruppen har en ambisiøs vekstrategi. Innen 2015 skal selskapet bli topp 5 i Norge med en omsetning på 300 millioner kroner. – En slik ekspansiv vekst krever flere oppkjøp og er ikke mulig med organisk vekst, sier Dragset. – Investeringen i nytt forretningssystem er avgjørende for våre vekstambisjoner. Nye selskaper som etter hvert innlemmes i Simpro-gruppen, blir automatisk integrert i vårt ERP-system, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1