Tips redaksjonen
19.07.2012

Forenkler hverdagen med håndholdte terminaler

– SpeedyCraft med Android håndholdte terminaler fra Devinco AS forenkler hverdagen for serviceavdelingen og våre montører, sier avdelingsleder Service, Bjørn Ove Grotdal og IT-konsulent, Roger Haugen hos Vintervoll AS i Trondheim. – Løsningen har også effektivisert kundeoppdrag og bidratt til økt lønnsomhet.
Vintervoll inngikk avtale med Devinco AS i november 2011. 84 terminaler ble tatt i bruk av selskapets servicemontører som fikk brukeropplæring. – De brukte kort tid på å lære funksjonaliteten i Speedycraft, sier Grotdal og Haugen. De forteller at
registrering, dokumentering, kvalitetssikring og fakturering av arbeidsoppdrag skjer raskere enn ved det gamle mobile systemet. – I løpet av to år er systemet nedbetalt.

Forenkler hverdagen
Når en ordre registreres i Vintervolls forretningssystem Visma Contracting med riktig navn, nummer og adresse, tildeles montøren oppdraget elektronisk til sin håndholdte terminal. – Våre serviceledere administrerer arbeidsoppdrag for montørene med innebygd tidsplanlegger. Når oppdraget er sluttført, fyller montøren ut materiell- og timeforbruk, sluttkontroll og samsvarserklæring, som sendes elektronisk tilbake til ERP-systemet. I tilfelle monteringsproblem kan montøren ta et bilde og sende det elektronisk til serviceavdelingen som bistår med å løse det der og da, sier Grotdal og Haugen.

Blant de største
Vintervoll er en av Midt-Norges største elektroentreprenører. De har hatt ansvaret for flere store elektroprosjekter i Trøndelag. Selskapet har 200 medarbeidere. Hovedadministrasjonen er i Trondheim med avdelingskontorer på Stjørdal, Fannrem, Melhus og Klæbu. I tillegg eier de selskapet Nyvold Installasjon på Oppdal. – For oss er det en fordel at Devinco er lokalisert i Trondheim. Det forenkler oppgraderings-, service- og vedlikeholdsarbeid, påpeker Grotdal og Haugen. – Devinco har tilpasset SpeedyCraft til vårt behov, og tilbakemeldingen fra våre medarbeidere til produktet er entydig positiv.

Raskere fakturering
Vintervoll har full oversikt over alle oppdrag på terminalen. – Er det hastesak, sendes den direkte til ledig montør som drar ut til kunden. Kunden kan med en gang signere på ordren når arbeidet er sluttført slik at fakturaen sendes omgående. Sjekklister skrives ut, og bilder legges som vedlegg på ordren, sier Grotdal og Haugen. – Montøren kan ikke avslutte ordren før samsvarserklæring og sluttkontroll er signert på Speedycraft.

Planlegger montørens hverdag
–Vi har nylig tatt i bruk ressursplanleggeren Devinco Schedule for våre saksbehandlere. Løsningen definerer oppdrag til våre montører og tildeler arbeid i forhold til ledig kapasitet. En kalenderfunksjon gir oss full oversikt over ressurstilgangen, forteller Grotdal og Haugen.

Ressursstyring
– Devinco Schedule gir full oversikt over alle arbeidsordrer, sier daglig leder Ruben Edna i Devinco AS. – Løsningen filtrerer alle ordrer etter saksbehandlerens ønske. En ”dra-og-slipp”-funksjonalitet gjør det enkelt å fordele oppdrag og visualisere alle tilgjengelige ressurser og arbeidsordre i kalenderen. Når ordren er tildelt i Devinco Schedule, sendes den til riktig montør som registrerer den i sin kalender. De kan endre eller legge til nye avtaler og overføre oppdatert kalender tilbake til Devinco Schedule. Løsningen har også en integrert karttjeneste som visualiserer ordreadresser på et geografisk kart.

Bedre oversikt
Bruken av håndholdte terminaler har redusert behovet for manuell fakturering. – Det har spart oss for mye plunder og heft, redusert timeforbruket og gir oss bedre oversikt over materiellforbruk. – Vi planlegger å ta i bruk SpeedyCrafts lager/logistikkløsning. Her kan montøren bestille varer direkte fra lager, sier Grotdal og Haugen.

Lagerstyring
– Det er mulig å lagre flere varekataloger med flere hundre tusen varer i SpeedyCraft. Det forenkler bestilling mot grossister og gjør lagerføring og lagertelling enklere. Går montøren tom for materiell, kan han/hun med et enkelt tastetrykk bestille nytt. Et søk i SpeedyCrafts varekatalog viser både egen og leverandørens lagerstatus for varen med varenummer, priser og bestillingsvolum. Når materiellet er bestilt, viderefører terminalen all informasjon til et bestillingsvindu, avslutter Edna.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1