Tips redaksjonen
19.07.2012

Instrument for radonmåling

Instrumentcompaniet har fått agenturet på R2 radonmålere, er en av Nordens mest solgte instrumenter for denne type målinger.
R2 måler, i tillegg til radoninnholdet, også temperatur og luftfuktighet. Ved en radonkonsentrasjon på 200 Bq/m3 tar det bare fire timer å oppnå en statistisk nøyaktighet på +/– 10 %. Ved høyere radonkonsentrasjoner går det enda hurtigere. Det anbefales likevel at man alltid måler minst ett døgn for å få frem en middelverdi. R2 har minne for fire måneders kontinuerlig måling (4096 timer). Etter endt måling kobles måleren til PC for grafisk fremstilling av radon, temperatur og fuktighet. I tillegg vises også gjennomsnittsverdien for radon. 

Instrumentet leveres komplett i koffert med brukermanual, USB-kabel, programvare og strømforsyning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1