Tips redaksjonen
19.07.2012

Kjøpte firmaet tilbake og vant storkontrakt med Optimera

Barkevik Bruk i Helgeroa er valgt som hovedleverandør av listverk til Optimera. Kontrakten har en årlig ramme på 50 millioner kroner og er den største enkeltkontrakten Barkevik Bruk har inngått etter at de gamle eierne kjøpte selskapet tilbake fra utlandet i fjor.
I 2008 ble Barkevik Bruk solgt til den svenske treindustrigiganten Setra Group. Høsten 2011 ble imidlertid Setra Group lagt ut for salg. Frykten for bedriftens fremtid var stor blant de 45 ansatte. Til tross for mange advarsler valgte de gamle eierne med Eivind O. Funnemark og Mølen AS i spissen å kjøpe tilbake bruket som Funnemark-familien eide fra 1985–2008. 

– Kontrakten er derfor av ekstra stor betydning og en bekreftelse for oss på at det er liv laga å drive treforedlingsindustri her i Helgeroa. Optimera er en av de store, fremgangsrike byggevareselskapene i Norge. I tillegg til at kontrakten sikrer oss omsetningsvolum, får vi også delta i nye konsepter som Optimera utvikler inkludert tempererte listverksrom som styrker listverket som et interiørprodukt, sier daglig leder Eivind O. Funnemark.

Kvalitet og pris
– Bakgrunnen for at vi har valgt Barkevik Bruk som hovedleverandør på listverk, er at selskapet leverer en god kombinasjon av kvalitet og pris. Logistikk er dessuten helt sentralt for denne produktkategorien, ettersom listverk er noe av det siste som skal inn før bygget kan ferdigstilles. Barkevik Bruk er gode på levering, sier Pål Erichsen, kategorisjef for trelast og plater.

Spisskompetanse på råvareinnkjøp
Barkevik Bruk sin spisskompetanse er også tilknyttet innkjøp av råvarer. Råvaretilgangen i Norge er for lav for brukets produksjonsbehov. Materialet som brukes i listverk, er det beste i tømmerstokken, og Barkevik Bruk sine innkjøpere må derfor fysisk ut og vurdere råvarekvaliteten, som kan variere enormt. Barkevik fokuserer på edelløvskog i tillegg til gran og furu og henter eik fra de amerikanske sørstatene, bjørk fra Øst-Europa og bøk fra Mellom-Europa.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1