Tips redaksjonen
15.06.2012

Eliaden 2012: Fremtiden er elektrisk

Elektrisitet som fremtidens energibærer var gjennomangstemaet på Eliadens åpningskonferanse mandag 4. juni. Styreleder i Elektroforum, Geir Lae Solberg, redegjorde for rapporten elektrisitetens rolle i fremtidens energiforsyning. Rapporten konkluderer med at elektrisiteten er den mest kostnadseffektive energibærer, og at den vil spille en stadig viktigere rolle både i Norge og i resten av Europa, ikke minst i bestrebelsene på å kutte utslippet av CO2.
Årets Eliade samlet over 300 utstillere, som representerte alle områdene i bransjen. I skrivende stund har utstillingen hatt ca. 15 000 besøkende. Når Eliaden stenger portene torsdag 7. juni, er det nok sannsynlig at besøkstallet har passert 20 000, noe arrangørene bør være godt fornøyd med. På årets Eliade var det to torg: energi- og miljøtorget og automatiseringstorget. I tillegg er antall seminarer fordoblet i forhold til forrige utstilling. Tirsdag 5. juni var det Installasjonens dag, og onsdag 6. juni ble Automatiseringsdagen gjennomført.

Til årets Eliade hadde det lykkes arrangørene å få flere nye samarbeidspartnere, Prosjektet ”Framtidens byer” er et samarbeid med Miljøverndepartementet for å vise gode løsninger for de største byene, mens Transnova setter et spesielt søkelys på ladestasjoner for elbiler.

Helikopter til mastekontroll
Innerst i E-hallen fyller et helikopter nesten hele standen til Skagerak Energi.

– Det er veldig få som går forbi uten å stoppe opp og titte, sier Reidar Sanna, leder av elkraft i Skagerak Elektro.

I helikopeteret er det montert et termokamera som filmer dem som kommer bort for å titte. Opptakene fra kameraet vises på en stor skjerm ved siden av helikopteret, som mange legger merke til.

– Vi bruker kameraet og helikopteret for å vise en løsning for toppkontroll av master, som er et samarbeid mellom Skagerak Energi og EHC. Det er halvannet år siden det ble tillatt å toppkontrollere master ved bruk av helikopter og kamera. Derfor et dette et forholdsvis nytt konsept, sier Sanna.

Komplett datasenterløsning
– I år har vi mange nyheter, forteller selger Roger Fischer Jensen på standen til Lanse 3-Play.

– Blant elinstallatørene er det stor interesse for våre nye kabelborrelåser. Dette er det tydeligvis behov for. Dessuten presenterer vi en komplett datasenterløsning for store bedrifter, der vi tilbyr alt fra servere til datamaskiner og alt i mellom. Denne er ny av året.

Fischer Jensen melder om full stand alle dagene. – Vi håper dette gir nye kunder. Tilbakemeldingene tyder på det, sier han.

20 år med sikkerhet
I år kombinerer Eliade-veteranen Elotek Eliade-deltakelsen med 20-årsjubileum. Selv om sikkerhetsleverandøren ikke drar i gang den helt store feiringen på Eliaden, synes key accounter Inge Storli det er hyggelig med litt markering.

– I år har vi flere egenproduserte nyheter. Blant annet Elocam, som er et helt nytt trådløst kamerasystem. Det er beregnet på næringsmarkedet og kan styres fra nettbrett og smarttelefoner. I år prøver vi en ny vri ved å kjøre en helt produktsfri stand, og heller vise produktene på touch-skjermer. Responsen har vært kjempebra. Det gir oss mer tid til å fortelle om produktene, sier Storli.

Elever møter bransjen
Eliaden er populær hos skoleklasser på elektrolinjen. Lærer Sten Are Grønvold har tatt med elevene sine fra vg1 elektrofag ved Skedsmo videregående skole for å vise dem bredden i bransjen de snart skal inn i.

– Jeg vil vise dem nye produkter og hva som skjer i faget. Samtidig får de sett mulighetene som finnes. Etter å ha fullført videregående er det mange yrkesveier i elektrofaget. Eksempelvis har mange av dem som står på standene her, elektrikerbakgrunn.

Grønvold synes han og klassen blir godt mottatt av utstillerne.

– At utstillerne tar elevene veldig seriøst, er en positiv opplevelse for elevene.
Elev Aleksander Leihne setter stor pris på avbrekket fra vanlige skoledager.

– Dette er veldig interessant. Det er spennende å bli oppdatert på alle produktene som presenteres. Samtidig er det nyttig å se hvilke karrieremuligheter vi har, og få informasjon om videreutdanning.

Store forventninger til USB-lading
Micro Matic har i år store forventninger til et nytt produktområde som selskapet lanserte på Eliaden. Dessuten setter de søkelyset på det siste innenfor smarthus: styring av lys, varme og ventilasjon og dimming av LED.

På slutten av fjoråret flyttet Micro Matic inn i nye lokaler, som også fungerer som showrom. Her er det også bygd en leilighet som har løsninger for styring av lys, lyd, varme og luft. Hit inviterer selskapet kunder for å studere løsninger.

På Eliaden viste Micro Matic en USB-spenningsforsyning med to innganger for installasjon i veggboks, som passer til designbryterne fra Gira. Med denne laderen kan mobile apparater som mobiltelefoner og MP3-spillere lades direkte i stikkontakten, uten ekstra adapter.

Med inntil 1400 mA eller to ganger 700 mA ladestrøm kan også ”strømsultne” apparater lades.

Ny kabelsøker
Eskeland Electronics presenterte den nye TW-82 kabelsøker fra Fisher på Eliaden. Denne kabelsøkeren introduserer flere funksjoner som forenkler og effektiviserer kabelsøkingen. Den har en rask mikroprosessor som kontinuerlig og automatisk kalkulerer kabelens dybde og retning. Sammen med kontinuerlig oppdatering av signalstyrke og signalstrøm bidrar dette til å lette kabelsøkingen og reduserer sjansen for påvisningsfeil.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1