Tips redaksjonen
15.06.2012

Oslo Kommune satser på miljøvennlig drivstoff

AGA AS og Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune inngikk tidligere i år en avtale der hovedstaden øker sin satsing på biogass. Partene er blitt enige om en ny langsiktig avtale om å produsere, distribuere og markedsføre biogass som miljøvennlig drivstoff til bil, buss og lastebiler.
Biogass er renset metangass som produseres ved behandling av matavfall, kloakkslam og annet biologisk materiale. Det er EGEs nye avfallsanlegg på Esval Miljøpark i Nes (Romerike Biogassanlegg, RBA) som skal produsere biogassen. Planlagt produksjonsstart av biogass er mars 2013.

Kollektivtrafikk på biogass
Kundene er bl.a. Norsk Gjenvinning, RenoNorden, Nettbuss, UniBuss, Nobina Buss, Ragn-Sells, FREVAR, Tine, Posten m.fl. Målet er å sette inn flere biogassbusser i Oslos kollektivtrafikk og få flere renovasjonbiler, distribusjonsbiler, drosjer og privatbiler til å kjøre på biogass. Volumet fra RBA vil bli ca 4,5 MNm3 biogass pr. år. Dette er nok til å forsyne 150–200 store kjøretøyer med drivstoff.

– Med AGA som samarbeidspartner får vi en rask og sikker oppbygging av biogass-markedet i Oslo og samtidig en industriell partner for å videreutvikle teknologien med produksjon og distribusjon av biogass til transportformål i Oslo-regionen, sier Øystein Ihler, markedsdirektør i EGE.

Matavfall blir miljøvennlig drivstoff
RBA er det første biogassanlegget i Norge som skal produsere biogass i flytende form, også kalt LBG (Liquid Bio Gas). Her vil det være matavfall fra Oslo som brukes til å produsere et høyverdig drivstoff.

Biogass er CO2-nøytral, og i forhold til annet drivstoff gir biogass det laveste utslippet av forbrenningsprodukter. Biogass er derfor det mest miljøvennlige drivstoffet som kan brukes i kjøretøyer. AGA planlegger en betydelig utvidelse i antall fyllestasjoner for å bringe gassen fra det nye anlegget ut til markedet. Siden 2007 har AGA distribuert biogass som drivstoff til busser og lastebiler både i Fredrikstad og Oslo. I Norge er det pr. i dag omtrent 130 store kjøretøyer som går på biogass fra AGA. Hittil har biogassen blitt produsert av Fredrikstad Biogass og Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Stort potensial
New Business-ansvarlig i AGA AS, John Melby, uttaler at AGA satser sterkt på biogass. AGA er godt i gang med distribusjonen av biogass i Sverige. Der er det allerede over 120 fyllestasjoner – og dette vokser stadig. I Sverige er det i dag mer enn 37 000 personbiler som kjører på Biogass. 

– Hvis myndighetene i Norge tar de samme politiske beslutningene som er tatt i Sverige, er jeg helt sikker på at biogass blir fremtidens drivstoff, nettopp på grunn av de store miljømessige fordelene. I Norge er det et biogasspotensial stort nok til å erstatte minst 600 millioner liter fossilt drivstoff pr. år, sier Melby. Dette tilsvarer drivstofforbruket til ca. 15 000 busser.

Størst på industrigass
AGA AS er den største aktøren på industrigasser i Norge og er et selskap i LINDE Group, som er et av verdens ledende industrigasselskap. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) og Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) har ansvaret for å produsere biogass av matavfall og kloakkslam.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1