Tips redaksjonen
15.06.2012

Lanserer mobil løsning for lading av elbil

For å stimulere bruken av elbiler som et ledd i byens miljøbilstrategi har Stockholm Stads Parkerings AB innledet et prosjekt for å muliggjøre lading av elbiler på parkeringsselskapets område.
Stockholm Parkering AB og EasyPark har samarbeidet i mange år om mobil betaling av parkering. Nå utvides samarbeidet ved at Stockholm Parkering AB og EasyPark lanserer en testpilot for lading av elbil.

Løsningen innebærer at kunden som parkerer sin elbil, kan betale for både lading og parkering i et mobilt grensesnitt utviklet av EasyPark.

Via EasyParks app starter kunden enkelt parkeringen på den områdekoden som står angitt på Stockholm Parkerings ladestolpe. Etter at parkeringen har startet, aktiveres ladingen i stolpen, og kunden kan lade bilen. Når kunden avslutter parkeringen, deaktiveres ladingen, og kostnaden summeres og rapporteres via valgt betalingsoppsett hos EasyPark.

– Lading av elbil er i fokus ut i fra et miljøperspektiv. For å gjøre det enklere for kunden driver Stockholm Parkering løpende utviklingsprosjekter. Gjennom løsningen for lading av elbil som EasyPark leverer, forbedrer vi muligheten for kunden med både betalingsmetoder og valgfriheten til et flertall mobile grensesnitt. At betaling av parkering og lading skjer sømløst mellom samme mobile grensesnitt, innebærer forenkling for kundene, sier Torbjörn Falksund, Chef Driftteknik, Stockholm Parkering AB.

Kilde: www.easypark.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1