Tips redaksjonen
15.06.2012

MW-BEAM100 minimerer falske alarmer

Tradisjonelle aktive perimeterbarrierer som utløser en alarm når en infrarød lysstråle brytes, kan gi uønskede alarmer hvis for eksempel en fugl eller et kraftig snøvær bryter strålen. Ved å benytte radiosignaler i mikrobølgeområdet kan imidlertid strålen av radiobølger være flere meter bred, og derved blir ikke alarmen utløst ved slike uønskede hendelser.
Danbit introduserer nå MW-BEAM100, som består av en sender og en mottaker montert overfor hverandre i avstand på opp til 100 meter. Senderen arbeider på 10,5 GHz (tilsvarer en bølge¬lengde på ca. 3 cm), og den innebygde antennen er så retningsbestemt at den skaper en 100 meter lang barriere med et tverrsnitt på opp til 1 x 2 meter mellem senderen og mottakeren. Alt som er større enn smådyr, og som beveger seg inn i barrieren, vil få mottakeren til å bryte en elektronisk relekontakt i 3 sekunder. Kontakten kan f.eks. starte en sirene eller knyttes til en GSM-baseret alarm (GSM-IO-T), som gir en telefonoppkalling og sender SMS og e-post til forutbestemte mottakere. Relekontakten kan også knyttes til et over¬våkings¬kame¬ra for å starte opptak.

MW-BEAM100 reagerer ikke på regn- og snøvær. Enhetene skal normalt monteres i en høyde på 80–90 cm, så de vil heller ikke reagere på bevegelser fra gress, som er under 30 cm høyt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1