Tips redaksjonen
15.06.2012

Den nye Fluke 805 omdefinerer vibrasjonssortering

Fluke Corporation introduserer vibrasjonsmåleren Fluke 805, et bærbart multifunksjonelt vibrasjonssorteringsverktøy som gir kvantifiserbar informasjon om lageret og om den generelle tilstanden til motorer og annet roterende utstyr.
Fluke 805 er velegnet for profesjonelle mekaniske feilsøkingsteam som trenger pålitelige og repeterbare målinger av roterende utstyr for å kunne ta nødvendige avgjørelser når det gjelder godkjent eller ikke godkjent vedlikehold.

Fluke 805 måler generell vibrasjon fra 10 til 1000 Hz og gir en firenivåvurdering av alvorlighetsgraden for den totale vibrasjonen og for lagertilstanden. Den registrerer videre topper i vibrasjonssignalavlesningene fra rullelagrene, fra 4000 til 20 000 Hz. Den bruker en patentert algoritme til å tolke alvorlighetsgraden for å kunne konstatere om lageret begynner å bli dårlig. En infrarød sensor måler kontakttemperaturen automatisk. Denne vises sammen med vibrasjonsavlesningen for å gi en bredere forståelse av maskinens tilstand.

Vibrasjonsmåleren har en spesiell sensortuppkonstruksjon, som minimerer forekomsten av variasjoner i målingene som følge av enhetens vinkel eller kontakttrykk. Dette reduserer brukerfeil og forbedrer repeterbarheten og nøyaktigheten av en rask vibrasjonssortering.  

Måleren gir også en alvorlighetsskala både for avlesninger av den generelle vibrasjonen og for lagertilstanden. Loggede data kan lastes inn i Excel for å lage trendrapporter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1