Tips redaksjonen
16.05.2012

ACT lanserer røntgendetektor med nyutviklet kamerateknologi

ACT Logimark har i flere år levert detekteringsutstyr til næringsmiddelbransjen og har spesialkompetanse innenfor fagområdet. – Vi har gode erfaringer med å skreddersy løsninger og kan tilby det beste utstyret som finnes innenfor området detektering, forteller Alex Sherman, produktsjef innenfor segmentet varekontroll i ACT Logimark. Røntgendetektorer finner fremmedlegemer som metall, glass og bein.
OCS røntgendetektorer = intelligent røntgenteknikk
I OCS’ røntgendetektorer benyttes ny teknologi. For å sikre optimal deteksjonsevne har man kam¬era som tar bilder med ekstrem høy oppløselige i uovertruffen bildekvalitet. – Denne teknologien har ikke tidligere vært benyttet i industrien, men har lenge vært i bruk innenfor medisinsk røntgen, forklarer Sherman. 

Alex Sherman har røntgen som sitt spesialfelt og har jobbet med røntgenteknologi i mer enn ti år. Han kom til ACT Logimark i 2006 og er ledende i Norge på sitt fagfelt. – Installasjon av en OCS røntgendetektor i en produksjonslinje sikrer at dagens kvalitetskrav overholdes, samtidig er produkt og operatører godt beskyttet, sier Sherman.

Skanner og analyserer
I tillegg til fremmedlegemekontroll har røntgensystemene også mulighet for å sjekke vekt, ana¬lysere individuelle fyllenivåer, finne sprekker og manglende elementer. OCS’ røntgendetektorer utfører skanning av flere produkter med en produksjonshastighet på opptil 120 meter per minutt. I tillegg gjør denne teknologien det mulig å gjenkjenne svært små partikler med størrelser ned til 0,5 mm. De har høyeste sikkerhetsstandarder for utslipp av stråling og en solid rustfri stålkonstruksjon.

Sikker forsikring
BRC ”Best Practice Guideline” har produsert en rekke ”beste praksis” rettet mot produksjons¬bedrifter for å gi praktiske råd for blant annet å oppfylle kvalitetsforpliktelser. BRC sier blant annet: ”Enhver produksjonsvirksomhet må ha et effektivt kontrollsystem for å hindre produktforurensning av fremmedlegemer. Dette innebærer risikovurderinger for å identifisere potensielle forurensning¬skilder samt hensiktsmessige kontrolltiltak som kan inkludere bruk av deteksjonssystemer som metalldetektor eller røntgenutstyr.” 

ACT Gruppen har spesialkompetanse på dette feltet og har flere ansatte med bakgrunn fra næringsmiddelbransjen. 

Vi har god kjennskap til regelverk og standarder, noe som gjør det en¬klere for våre kunder å kommunisere sine utfordringer, sier Sherman. Han forteller at den økende medieoppmerksomheten ved funn av et fremmedlegeme eller ved en produksjonsfeil gjør at stadig flere bedrifter investerer i deteksjonsutstyr. – Å gå til innkjøp av en røntgendetektor kan i så måte være en billig forsikring, avslutter produktsjefen.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1