Tips redaksjonen
16.05.2012

Samsung velger No-Loss-teknologi fra Stadt

Verdens største skipsverft, Samsung Heavy Industries i Korea, har bestilt elektrisk framdriftteknologi fra STADT AS i Gjerdsvika. No-Loss Drive-systemet får derved innpass i verdens største skipsbyggingsnasjon.
Samsung har sammen med blant andre Incheon Port Authority of Korea rettet fokuset på utvikling av en mer berekraftig framdriftsteknologi for skipene. Reduksjon av CO2, NOx og brennstoff er viktige mål i tillegg til overgang fra olje til gass som drivstoff.

Gunstig løsning
Å separere kraftproduksjonen fra propellsystemet slik det er mulig ved en gass-elektrisk løsning, er svært gunstig. Gassmotorene får da gå med en jevnere belastning uavhengig av hvor mye kraft en vil ta ut på propellen, som er drevet av det elektriske No-Loss-systemet til STADT.

Internasjonalt gjennombrudd
– For STADT AS representerer ordren et internasjonalt gjennombrudd for den nye teknologien. At det er nettopp Samsung som her går i spissen med å ta den i bruk internasjonalt i et høyt profilert miljøprosjekt, er ikke mindre interessant. Det gir håp om at dette bare er starten på en kraftig internasjonal ekspansjon for STADT, sier direktør Hallvard Slettevoll i STADT AS. Siden 2008 er det i tillegg seks norske skip som har fått installert tilsvarande teknologi, men da i diesel-elektrisk utførelse. Driftserfaringene med disse skipene er svært gode og er langt på vei et bevis på at teknologien er langt mer robust enn den teknologien som STADT og andre konkurrenter har hatt tidlegere. Den nye No-Loss-styringen er designet for en levetid på mer enn 25 år. 

Økende interesse for hel-elektrisk framdrift
– STADT har brukt lang tid på utviklingen av systemet, som er deres femtegenerasjons-teknologi.

Med 25 års erfaring innenfor marin elektroteknisk utvikling er det gledelig å se at arbeidet bærer frukter på en måte som kan få global betydning for miljøet, samtidig som det vil gjøre internasjonal skipsfart mer bærekraftig og bidra til bedre inntjening for rederiene, sier Hallvard Slettevoll.

Støyfri teknologi
En av mange fordeler med det nye STADT-systemet er at det er fullstendig støyfritt. Dette er egenskaper som har vist seg svært verdifulle på seismikkfartøy og fiskefartøy, der systemet er i bruk i dag. Men egensjkapene er enda viktigere i militære prosjekter, noe som trolig blir et av flere vekstområder for teknologien til STADT internasjonalt, tror Slettevoll.

AC-teknologi framfor bruk av liksetrøm
Over flere år har STADT sett at mange av driftsproblemene en hadde ved sine tidligere generasjoner av omformerteknikk, kunne føres tilbake til den utstrakte bruken av kondensatorer og likestrømsmellomkretser, som en da var avhengig av. Med den nye teknikken har STADT klart å minimalisere bruken av likestrøm og kondensatorer, noe som er en hovedforklaring på den høye driftssikkerheten og den lange levetiden til utstyret.

Grunnlag for økt aktivitet i Gjerdsvika
Som et resultat at det nye samarbeidet med Samsung vil STADT nå ansette flere ved fabrikken i Gjerdsvika, både ingeniører, selgere og montører. En vil også intensivere arbeidet med å bygge ny fabrikk og kontorbygg, som har vært under planlegging en stund.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1