Meny
16.05.2012

Første næringsdoktorer uteksaminert

De første doktorene i Forskningsrådets Nærings-Ph.d.-ordning er nå uteksaminert. – Dette styrker samspillet mellom næringsliv og forskningsmiljøer, sa nærings- og handelsminister Trond Giske under Forskningsrådets næringslivsdag 24. april.
Nærings-Ph.d-ordningen ble etablert av Forskningsrådet i 2009 og er tilskudd til en treårig forskerutdanning. Programmet gir kandidatene mulighet til å ta en doktorgrad samtidig som de er ansatt i en bedrift. Problemstillingene kandidatene forsker på, skal ha klar relevans for bedriftene de jobber i.

– Norske bedrifter må forske enda mer for å lykkes i framtiden. Med denne ordningen legger vi til rette for at bedrifter kan utvikle forskerkompetanse internt i samarbeid med akademiske institusjoner, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tettere bånd, dobbel kompetanse
Kandidatene som får støtte til doktorgraden innenfor Forskningsrådets nærings-ph.d.-program, tar en vanlig doktorgrad på et universitet eller en høyskole Det spesielle er at kandidaten både er ansatt og utfører forskningen i bedriften.

– Kandidatene får i disse tilfellene en unik mulighet til å drive faglig arbeid i et bedriftsmiljø og se forskningen i en kommersialiseringssammenheng. Dermed styrker ordningen båndene mellom forskning og næringsliv og skaper dobbel kompetanse, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

De første doktorandene fremhever også verdiene det gir å forske mens man jobber i en bedrift.

– Nærings-ph.d. har gitt meg muligheten til å se resultater av min egen forskning brukt i bedriften før jeg hadde avlagt graden, noe som er veldig tilfredsstillende. For firmaet gir forskerkompetanse kommersiell verdi, gjennom at nye produkter blir skapt, sier Mathieu Ichard, som nettopp har tatt doktorgrad i kjemisk teknologi hos Gexcon AS.

Det samme forteller Tove Evjen som har tatt sin grad hos firmaet Epitarget AS.

– Tempoet og dynamikken i hverdagen blir helt annerledes når du forsker i en bedrift. Her er fokuset å bruke forskningen til å utvikle produkter og teknologi som forhåpentligvis blir samfunnsnyttig, sier Tove Evjen som har forsket på kreftmedisin.

Forskningsrådet beregner å sette i gang om lag 40 nye prosjekter i 2012.

Kilde: innodesign.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no