Tips redaksjonen
16.05.2012

Ny bryterserie fra ABB med KNX-styring

De nye KNX standardbryterne leveres nå som en enkelt pakke med matchende buskobler.
Dette gjør jobben enklere for både distributører og installatører. Men dette er ikke den eneste endringen: To lysdioder på hver vippebryter gir også bedre oversikt.

De nye solo styreelementene fås som enkle, doble eller 4-doble modeller. Hver vippebryter har to lysdioder som viser statusen til de tilkoblede lastene. De separate vippebryterne kan programmeres fritt og er egnet til kobling og dimming samt til betjening av persienner og som utvidelsesenhet for lysscenestyring. De har også kommersielle bruksområder. Tyverisikring er også integrert. 

Alle styreelementene leveres med to RGB lysdioder per vippebryter, som samsvarer med et konsistent fargekonsept. Hvis oversikten ikke er tilstrekkelig, kan man også bruke piktogrammer på bryterne. Hver side av en vippebryter kan ha en separat funksjon – som å slå på en lysscene. Dette konverterer en 4-veis til en 8-veis bryter. 

Innovativ lysdiodeteknologi tilbyr helt nye muligheter. ABB oppplyser at de nye RGB lysdiodene, som også er i det konsistente fargekonseptet, allerede har vært vellykkede med Busch-priOn og Busch-ComfortTouch. Gult er for lys, blått for persiennestyringsenheten, magenta for lysscener og oransje for temperaturkontrollenheten.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1