Tips redaksjonen
24.04.2012

Ny solist med mange talenter

Hvis skapet er beregnet på frittstående bruk, eller det ikke er behov for tilgang på siden, tilbyr den frittstående skapløsningen SE 8 fra Rittal flere fordeler, blant annet på kostnadssiden.
Frittstående skap anvendes i mange områder innenfor industri og bygningsteknikk. Typiske bruksområder er f.eks. til kompakte maskiner og anlegg, der strømfordelings- og automatiseringskomponenter kan plasseres i ett enkelt skap. Til disse bruksområdene har Rittal utvidet sin TS 8 systemplattform med et nytt skapsystem, SE 8.

I motsetning til rekkeskap med skapramme og avtakbare sidepaneler består skapsystemet SE 8 av en tett enhet med to sidepaneler og tak. Bakplaten er skrudd på for enkel tilgang. På den integrerte bunnen kan det anvendes kabelinnføringsløsninger på samme måte som i rekkeskapsystemet, TS 8. Montasjeplate og sokkel til SE 8 er den samme som for TS 8-systemet.

Siden profilene for innvendig utbygning er identiske med dem fra TS 8-systemet, er SE 8 integrert i TS 8 systemplattformen, noe som gir en rekke fordeler. Bl.a. kan brukeren utnytte de forbedrede utbyggingsmulighetene med to montasjenivåer. Systemtilbehøret som Rittal tilbyr til TS 8, kan dermed innbygges i SE 8. Der man før var nødt til å bruke forskjellige tilbehørsprogrammer til frittstående skap og rekkeskap, kan antall deler på lager nå bli betydelig redusert.

Besparelser
Ettersom skap og ramme på SE 8 er utformet av ett stykke stålplate, er produktkostnaden redusert. Brukeren slipper håndtering og montering av separate sidepaneler. SE 8 tilbyr store potensielle besparelser, spesielt i større bredder. F.eks. kan man i stedet for to til tre rekkeskap nå bruke ett enkelt skap. Et annet bidrag til å senke kostnadene er skapets automatiske potensialutjevning med bakplaten og bunnplatene. Spesielle kontaktelementer som presses inn i overflatebelegget under montering og som skaper en sikker elektrisk tilkobling, gjør det unødvendig å bruke separate jordstropper.

Det er også store fordeler for CAD-designere. Ettersom den innvendige utbyggingen av SE 8 og TS 8 er identisk, kan planleggingen starte umiddelbart. Kunden bestemmer senere om det kreves et frittstående skap eller rekkeskap.

Det nye SE 8-skapet er tilgjengelig i høyder på 1600, 1800 og 2000 mm, dyber på 400, 500 og 600 med mer og i bredder på 600 til 1800 mm.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1