Tips redaksjonen
24.04.2012

Skaper norsk-svensk topplag på elteknikk

Rejlers AB, Sveriges største rådgivningsfirma innenfor energi og elteknikk, har kjøpt seg inn i Sørlandsbedriften Nettkonsult AS for å bli størst også i Norge.
- Alt ligger til rette for en betydelig vekst i Norge.  Det er stor aktivitet i markedet for våre tjenester, og Rejlers har den tyngden og posisjonen som trengs for å bli størst. Jeg tror den norske avdelingen av Rejlers teller 400 ansatte om fire år, sier konsernsjef Peter Rejler.

Toppsjefen i Rejlers sier han er villig til å satse betydelige beløp for å nå målene for Rejlers Norge. Veksten skal skje både gjennom nyansettelser og ved oppkjøp av virksomheter. Rejler-konsernets mål er å omsette for minst 2015 millioner kroner og ha minst 2015 ansatte i Norden og Baltikum innen 2015.

Nettkonsult, som tidligere var et heleid datterselskap av Agder Energi, er det andre norske selskapet Rejlers kjøper opp. I 2010 ble Østfold-bedriften APAS Energiteknikk innlemmet i konsernet. Bedriften har spesialkompetanse på blant annet overvåkning og analyse av energibruk i bygninger.

Jernbanesatsing
Kjell Myrann, daglig leder for rundt 100 ansatte rådgivende ingeniører i tidligere Nettkonsult, har stor tro på den norsk-svenske satsingen.

– Nettkonsult har vært et nummer for liten til å ta de virkelig store oppdragene på elteknisk rådgivning og prosjektledelse innenfor markeder som samferdsel, industri og nett. Nå kan vi trekke veksler på 800 svenske ingeniører med spisskompetanse innenfor vårt felt, sier Myrann.

Man ser allerede de første eksemplene på svensk–norsk ingeniørforbrødring.

– Vi holder på med et prosjekteringsarbeid for ny strømforsyning til Ofotbanen. Og i det prosjektet har vi med ansatte fra begge sider av grensa, opplyser Myrann. Han sier slike fellesprosjekter vil være en god pådriver i integrasjonsprosessen.

Den forestående utbyggingen og moderniseringen av det norske jernbanenettet blir et sentralt satsingsområde for Rejlers i Norge. Ved å være mer spisset mot eltekniske rådgivningstjenester enn konkurrentene akter Rejlers å skaffe seg de nødvendige konkurransefortrinn når de største oppdragene tildeles.

Navnebytte
Som en konsekvens av Rejlers oppkjøp, har Nettkonsult AS nå byttet navn til Rejlers Consulting AS. Hovedkontoret for den norske virksomheten blir i Kristiansand.

Tidligere Nettkonsult AS har i dag rundt 100 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Kristiansand og avdelinger i Mandal, Lyngdal, Flekkefjord, Evje, Arendal og Tvedestrand. Dessuten har selskapet avdelinger både i Drammen og Oslo. 

Myrann sier det blir store investeringer i det norske el- og energimarkedet fram mot 2020. Innføring av avanserte målersystemer i boliger og næringbygg, elsertifikater og store investeringer innenfor samferdsel vil gi store oppdrag for bransjen, tror Myrann. Og de største går til Rejlers Norge, om Myrann og Rejler får det som de vil.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1