Tips redaksjonen
09.03.2012

Nyskapende miljøprosjekt slår rot i sanden

Sahara Forest Project AS har signert en samarbeidsavtale med Yara International ASA og det qatarske gjødselselskapet QAFCO om å bygge et pilotanlegg i Qatar.
Gjødselselskaper som katalysatorer
Avtalen er signert av administrerende direktør Khalifa A. Al-Sowaidi i QAFCO, konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International og administrerende direktør Joakim Hauge i Sahara Forest Project AS. Estimert kostnadsramme for pilotanlegget er i overkant av 30 millioner kroner. QAFCO og Yara vil finansiere prosjektet. Arbeidet er allerede startet, og prosjektet er i rute for å nå målet om å ha et fullt ut operasjonelt pilotanlegg på plass innen desember 2012.

10 000 kvadratmeter
Et område på 10 000 kvadratmeter utenfor Doha i Qatar vil snart romme SFPs nye pilotanlegg. Anlegget vil bestå av en unik kombinasjon av lovende miljøteknologier integrert i et system som skaper gunstige synergier. Et bredt spekter av ledende eksperter og teknologiutviklere er involvert i gjennomføringen av prosjektet. En hjørnestein i pilotanlegget er drivhus som utnytter sjøvann for å skape et kjølig og fuktig miljø for dyrking av grønnsaker og frukt. I tillegg vil de også produsere ferskvann. Sjøvannsdrivhusene vil være koblet sammen med et moderne anlegg for konsentrert solkraft med en avsaltingsenhet, støttet av solcelleteknologi for elektrisitetsproduksjon. Pilotanlegget vil også romme både såkalte fotobioreaktorer og åpne anlegg for dyrking av alger.

Et viktig formål med pilotanlegget er å demonstrere potensialet for dyrking av ørkenområder. Utendørs vertikale fordampere vil skape lune og fuktige miljøer for dyrking av planter. I tillegg vil pilotanlegget inneholde utendørs områder tilrettelagt for dyrking av halofytter - planter som kan vannes med saltvann. Pilotanlegget vil inneholde laboratorier og nødvendige fasiliteter for forskere og profesjonelle dyrkere.

- Pilotanlegget i Qatar vil demonstrere fordelene ved å redusere avfallsstrømmer i teknologiske systemer. Vårt budskap er at det er mulig å designe løsninger som er gode for miljøet, gode for sosial utvikling og som har langsiktig økonomisk bærekraftighet, kommenterte Joakim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest Project AS.

–Pilotanlegget er tilpasset et område på 10 000 kvadratmeter innenfor QAFCO 5-anlegget i Qatar, og vil bestå av sjøvannsbaserte drivhus, konsentrert solkraft for varme og elektrisitet, fordampningshekker, dammer for tørking av saltoppløsning til salt, anlegg for algedyrking, arealer for oppdyrking av ørkenområder og anlegg for dyrking av halofytter, sier Al-Sowaidi.

Bakgrunnen
I 2011 ble det kunngjort at Sahara Forest Project AS hadde inngått et samarbeid med Yara International ASA og det qatarske selskapet QAFCO. Som et første trinn i samarbeidet, gjennomførte Sahara Forest Project AS en omfattende mulighetsstudie i Qatar. Yara og QAFCO forpliktet seg til å bidra med finansiering, kunnskap og teknisk støtte til Sahara Forest Project AS i disse studiene. De foreløpige resultatene og de tester som er utført, har vært positive og ført til at partene ønsker å gå videre med bygging av et pilotanlegg.

Sahara forest project
Ved å kombinere ulike eksisterende teknologier til ett integrert system bruker Sahara Forest Project det vi har nok av til å produsere det vi trenger mer av. Dette er gjort mulig ved å utnytte sollys, ørkenområder og sjøvann til å produsere mat, vann og energi.

Sahara Forest Project har blitt godt mottatt av blant andre dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og FNs spesialutsending for klimaendringer, og Olav Kjørven, assisterende generalsekretær i FNs Utviklingsprogram, UNDP. EUs kommissær for utvikling, Andris Piebalgs, har uttalt at “Sahara Forest Project synes å være et svært interessant eksempel på en mer integrert og helhetlig type tenkning som vi trenger mye mer av i fremtiden for å gjøre våre energi, vann og industrielle systemer mer bærekraftig”.

Sahara Forest Project har vært presentert i en rekke ledende publikasjoner, inkludert Science, National Geographic, TIME Magazine, The Economist og Financial Times.

Kilde: Bellona

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1