Tips redaksjonen
09.03.2012

Gledelig utvikling for innovativ sandefjordbedrift

I et svært utfordrende marked har Wågene Purifiner Technology AS skaffet seg en solid ordrereserve samtidig som kundene kutter utgiftene sine, og miljøet blir spart.

Avtalene om levering av over 200 enheter for rensing av hydraulikkolje til rederiene Bourbon Offshore og Carnival Cruise Corporation er de siste i en lang rekke avtaler som bekrefter en gledelig utvikling for Wågene Purifiner Technology AS. Teknologien forlenger levetiden på oljen til skipets mange hydraulikksystemer 10 til 15 ganger og reduserer antallet havari i disse systemene med opp til 80 prosent.

Egenutviklede enheter
Siden begynnelsen av 2000-tallet har selskapet levert over 1200 enheter i ulike utførelser til shipping, offshore, entreprenører og industri. Det er utfordrende tider innenfor flere av disse bransjene, spesielt i utenlandet. Men Wågene har likevel fortsatt sin gode utvikling og opplever at krav om besparelser bare har økt etterspørselen etter deres teknologi.

Ing. Åge S. Wågene AS ble etablert i Sandefjord i 1976. I det siste året er virksomheten rettet inn mot egenutviklede enheter for rensing av hydraulikkolje, kalt Purifiner. Denne ensrettingen, i tillegg til en stadig mer internasjonal kundegruppe, gjorde at selskapet nylig byttet navn til Wågene Purifiner Technology AS.

Når en av Purifiner-enhetene blir koblet på et hydraulisk oljeanlegg, sørger enheten for kontinuerlig vedlikehold og rensing av oljen. Et bomullsfilter fjerner partikler i oljen, i tillegg til at et fordampingskammer fjerner vann. Resultatet er en betydelig forlenging av oljens levetid. Selskapet forteller til Ny Teknikk at enkelte kunder har dekket investeringen sin i løpet av åtte måneder fordi de slipper å bytte olje.

Kostnadsbesparende
Selskapets mest solgte enhet innenfor shipping og offshore er beregnet for systemer som inneholder opp til 2500 liter olje. Siden Purifiner forlenger oljens levetid med 10 til 15 ganger, slipper kundene å skifte ut betydelige mengder hydraulikkolje fra hvert enkelt anlegg, og dette blir det penger av. Dette er olje som uten Purifiner-teknologien er å regne som spesialavfall.

Men ikke nok med det. Forurenset olje er årsaken til åtte av ti havarier i hydrauliske oljeanlegg, og siden Purifiner sørger for at oljen til enhver tid er helt ren, ligger den største besparelsen i at faren for havari blir betydelig redusert.

Satser internasjonalt
9. februar i år ble det avholdt et seminar på Park Hotell i Sandefjord for selskapets14 agentfirmaer som selger Purifiner. Temaet var oljevedlikehold og hvor viktig denne er for shipping og offshore. Selskapet satser stadig større internajonalt, noe man regner med vil gi resultater etter hvert.

Det nye selskapet har seks ansatte som utfører produksjon, service og reparasjon i lokaler på Østerøya i Sandefjord. De ansatte bistår også kunder som ønsker hjelp til montering.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1