Tips redaksjonen
09.03.2012

Linde G-TECTA tilbyr gassdetektorer for overvåking og varsling av farlige gasser

AGA, en del av The Linde Group, er både leverandør, samarbeidspartner og rådgiver til kunder i sikkerhetsspørsmål. Gjennom samarbeid innenfor ulike områder, for eksempel næringsmiddelindustri, prosessindustri, kjemisk industri og verkstedsindustri har AGA opparbeidet kunnskap om hvilke behov de forskjellige bransjene har når det gjelder sikkerhet og beskyttelse av mennesker og eiendom.
Linde G-TECTA gassdetektorer finnes i fire forskjellige bærbare modeller samt i en modell til faste installasjoner. Sistnevnte er for deteksjon av karbondioksid eller karbondioksid og oksygen. De portable modellene er utformet slik at de er enkle å bruke, de betjenes med kun en knapp og kan brukes og testes av alle fra ingeniører til produksjonspersonell.

Enkeltgassdetektorer finnes i to modeller, SG og SG2. G-TECTA SG har 28 ulike gass-sensorer å velge mellom. Den har et display som viser aktuell verdi samt alarm hvis gassen overstiger forhåndsinnstilt verdi. G-TECTA SG2 har 7 ulike gass-sensorer å velge mellom og er en enklere modell der det bare kreves begrenset funksjonalitet. 

Multigass-detektorer leveres i to modeller (G-TECTA 4G og 4GP) og kan detektere opp til fire gasser samtidig. G-TECTA 4G har 14 sensormuligheter.

G-TECTA 4G har tre sensorer; to som måler en spesifikk gass og en multisensor som måler to gasser. G-TECTA 4GP har fire sensorer, en for hver gass den skal detektere samt innebygd pumpe. G-TECTA har 26 sensormuligheter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1