Tips redaksjonen
14.02.2012

SPX Hydraulic Technologies med smarte løsninger for energisektoren

SPX Hydraulic, som tilbyr hydrauliske produkter som er beregnet på tøffe omgivelser, har mer enn 35 år erfaring i det globale energimarkedet.
Selskapets bolter og tilsvarende produkter løser problemer i forbindelse med installasjon og drift av olje- og gassledninger. For å støtte opp om disse produktene tilbyr SPX komplementære verktøy som programvaren SPX Controller, som gir operatørene mulighet til å spore anleggets historie i tillegg til å gi et kalkulasjonsprogram som kan assistere ingeniørene på stedet.

Det er av største viktighet at teknikerne på installasjonen på en sikker måte sørger for at den enkelte bolt er korrekt strammet i skjøtene på rørledningene. Hvis dette ikke blir gjort på riktig måte, vil det kunne gi svakhetspunkter og lekkasje. Det kan hende at feilen i skjøtingen ikke viser seg før etter en tid, og at den vil oppdages først når ledningen er fylt, og på et tidspunkt da det er svært viktig at systemet er pålitelig.

Det automatiske stempelet innebærer en stor tidsbesparelse for operatørene i tillegg til at de bruker mindre krefter. Ifølge SPX innebærer teknologien rundt 40 prosent høyere produktivitet.

Subsea-versjonen av de nye hydrauliske boltstrammerne er designet for å motstå ekstreme arbeidsforhold. Verktøyene er belag med nikkelplate som gjør dem i stand til å motstå ødeleggelser fra saltvann.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1