Meny
14.02.2012

Enkel overvåkning av transformatorer

GE Energy har en bred portefølje hva gjelder overvåkning av feilgasser og fuktighet løst opp i den isolerende oljen i transformatorer eller andre oljefylte installasjoner. Porteføljen spenner fra full åtte gassers kontinuerlig analyse til en enkel sensor som gir alarm ved økning av gassnivået.
IKM Instrutek introduserer nå den siste nyheten fra GE Energy – Intellix GLA 100. Det er en enkel  sensor som gir alarm ved utvikling av hydrogen og karbonmonoksid. Sensoren vil detektere feil på et tidlig tidspunkt. Hvis man ikke har behov for kommunikasjon og trending, kan dette være løsningen, opplyser leverandøren. Sensoren har to reléutganger og fire signallamper som indikerer sensorens status .

Intellix GLA 100 kan vær et alternativ for å øke sikkerheten i og rundt mindre krafttransformatorer, distribusjonstrafoer, oljefylte strøm- og spenningstransformatorer, oljefylte omkoblere og oljefylte kabler/kabelbokser.

Sensoren oppgis å være enkel å installere og kan monteres på kraner ned til 1” i diameter. Den har ingen bevegelige deler og trenger ingen kalibrering. Om noe uforutsett skulle oppstå, har den innebygd automatisk selvtest som vil gi alarm.

For mer informasjon  kontakt produktansvarlig, Magne Karlsen, e-post: Magne.Karlsen@IKM.no  

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no