Tips redaksjonen
14.02.2012

Håper på suksess med vannbasert brannslukker

Lørenskog-selskapet Thermax Norge har utviklet en miljøvennlig, vannbasert brannslukker som de håper skal gi suksess, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.
Det er nemlig flere problemer knyttet til bruk av pulverapparater. Ikke bare forurenser og griser de til omgivelsene, de er også relativt uhåndterlige på grunn av stort trykk i konsentrert pulverstråle. Videre er slukkemidlene korroderende og påfører materielle sekundærskader, for eksempel på elektriske installasjoner.

Nye Flamex Miljøslukker inneholder en nøytral, vannbasert og brannbeskyttende væske med pH-verdi 7,5, som ikke påfører sekundærskader, utover det vann gjør. 

Håndslukkeren har et nyutviklet munnstykke som gir en spredt stråle. Det skal øke slukkeeffekten fordi spredningen kjøler ned og impregnerer et større felt av brannflaten, noe som i stor grad hindrer reantenning. 

I tillegg skal apparatet være mye lettere å holde og styre, fordi trykket er vesentlig lavere. Brukeren får derfor maksimal kontroll under selve slukkearbeidet, og slipper å bruke krefter på å holde apparatet i ro.

Thermax mener at Flamex Miljøslukker bør være ideell for hoteller, sykehus, skoler, offentlige lokaler og boliger, ettersom den er vannbasert og miljøvennlig. 

Den nyutviklede brannslukkeren leveres i to størrelser, 6 liter (som er ”vanlig” størrelse) og 9 liter. Produksjonen av apparatene skal foregå ved en nyopprettet fabrikk i Bulgaria.

Thermax Norge mener de har et banebrytende produkt og har ambisjoner om å markedsføre apparatet over hele Europa. Salget av apparatet er i gang i Norge, og så vidt også i Sverige.

Kilde: Thermax/innodesign.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1