Tips redaksjonen
16.01.2012

Tar Ørje med lys

Marker El-installasjon AS har montert reflektorarmaturer med styring og dimming på Flexit i Ørje, som er landets største leverandør av friskluftsystemer. Produktene er levert av belysningsleverandøren Sylvania. – Valg av riktige belysningsprodukter er med på å redusere energikostnadene, mener installatør Bjørn Erik Bergbråten i Marker El-installasjon på Ørje.
– På Flexit, som er den største fabrikken i kommunen, er det skiftet belysning på kontorer, i gangarealer, spisesal og garderober med lysrørsarmaturer fra Sylvania. I enkelte av arealene er det montert dimming av typen DALI. – I spisesalen er det installert dimmbare lysrørarmaturer med lavblendingnningsreflektoren Sylvania Sylwing R 4x14watt T5. I gamle Lies Hotell, som nå er gjort om til forretningsbygg, er det levert tenningsskinne med 12 volts spot og designarmaturen Opaline fra samme leverandør. På kontorene benyttes det nedhengte armaturer i wire. Belysningsleverandøren har hatt ansvaret for lysberegning av arealene, sier Bergsbråten. 

Ivaretar miljøkrav
– Vi ønsker å tilfredsstille kravene til miljøriktig produksjon, sier markedssjef Jon Dehli hos Flexit i Ørje. –Valg av riktig belysning reduserer energiutgiftene og bidrar til å ivareta miljøet, påpeker han. – Vi er meget fornøyd med belysningsløsningene fra Sylvania og som Marker El-installasjon har montert. Vi la vekt på design og tilstrekkelig med lux på færrest mulig armaturer. Samarbeidet med Marker El-installasjon og Sylvania har fungert meget bra.

Forretningsbygg med særpreg
I gamle Lies Hotell, nå forretningsbygg, er det levert et skinnesystem med en tenningsskinne og 12 volts spotter. De benyttes til lyssetting av bl.a. frisørsalong. Spa-avdelingen benytter spesialproduktet Opaline som er utviklet av Sylvania og skreddersydd til formålet. Samme belysning benyttes i 2. etasje av forretningsbygget.

Stor aktivitet
Marker El-installasjon AS ble etablert i 2003 og sysselsetter i dag 11 personer inkludert lærlinger. Selskapet har stor aktivitet på sterkstrømsmarkedet og er dominerende i sitt område.  

–Vårt markedssegment er boliger, landbrukseiendommer og bedriftsmarkedet. Vi har stor oppdragmengde i Marker og andre nærliggende kommuner. Oppdragene i Marker står alene for 80 prosent av omsetningen. Forventet omsetning for 2011 er ca. 10 millioner kroner, sier Bergsbråten. Han forteller at medlemsskapet i Elkonor bidrar til at selskapet får riktige priser.

Godt samarbeid
– Samarbeidet med Sylvania har i alle år fungert meget bra. – Oppfølgingen er upåklagelig, og i dag kjøper vi en stadig større andel av våre belysningsprodukter fra dem, sier Bergbråten. – Det som særpreger Sylvania armaturene er tiltalende design, god funksjonalitet og kort leveringstid.

Armaturdesign
– Vi har også ungdomsskolen i Ørje på kundelista. Der er det montert T-profil himlingsarmatur fra Sylvania.– Armaturdesignet og lyskvaliteten er unik. Det er spesialdesignet for læreinstitusjoner. Her benyttes en patentert lavblendingsreflektor som reduserer blendingseffekten. Skoleledelsen er meget godt fornøyd med løsningen.

Spesialdesignet armatur
– Lavblendingsreflektoren sender lyset ned uten å blende omgivelsene. Den har lavere energiforbruk enn tradisjonelle belysningsløsninger. En annen fordel er at det kan installeres færre armaturer, men likevel oppnå lysemengde i henhold til gjeldende norm, sier distriktssjef Jens Gunneng i Havells Sylvania Norway. Han legger til at løsningen er godt egnet i undervisnings- og konferanselokaler. – Dette gir en behagelig og lun belysning, påpeker han.

Lysberegning
I større prosjekter er det avgjørende å foreta lysberegninger for å sikre riktig lysmengde. – Vi har hatt et nært samarbeid med Marker El-installasjon, som har fulgt våre anvisninger, sier Gunneng. – Lysberegning blir alltid utført i forbindelse med installasjoner i forretningsbygg, fabrikker og lagerhaller.

Normer
Norsk Lyskultur gir normer for beregninger av lux i ulike rom. – I de tilfeller der det bare er en arkitekttegning av bygget, lager vi en 3-D skisse av rommene. Her kan vi ta kunden med på en virtuell spasertur slik at han får innblikk i hvordan lyset treffer. Får vi informasjon om fargekoder på vegger, legger vi dem inn i beregningen. I bygg med mange vinduer kan vi legge inn daglyssyklus i lysberegningsprogrammet. På rehabiliteringsprosjekter er det også mulig å beregne forbruket og den direkte besparelsen med valg av riktig belysning, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1