Tips redaksjonen
16.01.2012

Jernbaneverket: Kutter millioner i energikostnader

Jernbaneverket (JBV) har mellom 2500 – 3000 sporvekslere. Hver av dem krever en betydelig effekt i kW. – Med et nytt Sentralt Driftskontroll (SD)-system fra Malthe Winje kan energiforbruket reduseres i forhold til dagens nivå, sier overingeniørene Ole Erik Hångmann og Tom Hjellnes i JBV. De forteller at sparte energikostnader kan utgjør flere millioner kroner.
JBV har valgt et SD-anlegg som baserer seg på Genesis 32-plattformen. Overvåkningssystemet samler inn data fra eksisterende og nye sporvekselvarmesystemer over hele Norge. I første omgang skal det installeres en pilot på Oslo S med ca. 70 vekslere. 

– Systemet vil gi bedre overvåking og drift av våre anlegg, sier Hångmann og Hjellnes. – Hver av sporvekslene krever mye oppvarming på den kalde årstiden. Pilotprosjektet vil overvåkes fra et web grensesnitt sentralt i Oslo, og varmen vil reguleres etter værforholdene. Systemet fra Malthe Winje gir oversikt og genererer automatiske alarmer ved feil på utstyr. Dette vil være til stor hjelp for operatører og servicepersonell.

Anbudsforespørsel
– For ca. to år siden undertegnet vi en rammeavtale med Malthe Winje Automasjon og to andre leverandører for levering av sporvekselvarmesystemer. Senere har det blitt avholdt anbudskonkurranse for levering av et sentralt overvåkingssystem der Malthe Winje gikk av med seieren. De oppfylte best våre krav til pris, kvalitet, erfaringsbakgrunn og fremdriftsplan, sier Hångmann og Hjellnes.

Forprosjekteringsfase
– Vi har deltatt i forprosjekteringsfasen for å sikre at løsningen tilpasses våre behov for drift av anleggene, sier Hångmann og Hjellnes. – Vi er midt i prosessen med å bygge et pilotprosjekt på Oslo S som skal gjennomføres vinteren 2012.

Feilmelding
– SD-anlegget gir feilmelding ved eventuelle avvik med angivelse av sted, feiltype og komponent. Dagens manuelle ordning innebærer at togledersentralen melder feil. Deretter rykker servicepersonell ut, lokalisere feilen og må ofte dra tilbake for å hente nødvendige deler til reparasjon. Med det nye systemet vil vi spare tid på diagnostisering og utbedring av feil. Vi kan dermed aksjonere ut fra alvorlighetsgrad, understreker Hångmann og Hjellnes.

Webkamera
– I tilegg til driftskontrollen kan vi også levere webkameraløsning der vedlikeholdspersonellet får se vekselen på sine egne pc-er og kan dermed vurdere skadeomfang og tiltak, sier avdelingsleder Jim Martin Johansen og prosjektleder Atle Myhrer i Malthe Winje. – I perioder med mye fokksnø kan bruken av webkamera være en god investering.

Kommunikasjon
Systemet kommuniserer via Ethernet på JBVs eget fibernett. – På Oslo S er det lagt fiber i hvert enkelt sporvekselvarmeskap, sier Hångmann. – Det er også mulig å knytte seg opp mot sporvekselvarmeskap via GPRS, JBVs eget GSM-nett eller via andre kommersielle GSM-nett.

Tilbakemeldingsfeil
– Under ekstreme vinterforhold ønsker toglederne å sikre fremkommeligheten. Dette gjelder spesielt på fjelloverganger der sporvekslerne er utsatt for ising. Det har resultert i at varmen settes manuelt på i oktober og slås av i mars/april, forteller Hångmann og Hjellnes.

Fornyelsesprogram
JBV gjennomfører nå en omfattende oppgradering av gamle sporveksler og skinneelementer.– Først bytter vi defekte sporveksler. Deretter installerer vi varmeanlegg og kontrollsystem, sier Hångmann og Hjellnes. De forteller at utskiftningen er et ledd i JBVs fornyelsesprogram. – Målet er at styringen med tiden skal skje via vårt eget transmisjons/fibernett over hele landet.

Regularitet
Myndighetene stiller krav til energibesparelser og at togene er i rute. – Med SD-anlegg kan vi gjøre forebyggende tiltak slik at vi unngår feil, sier Hångmann og Hjellnes. 

– Vårt driftsapparat består av et begrenset antall operatører som har ansvaret for et stort geografisk område. Systemet bidrar derfor til å forbedre planlegging og feilretting, presiserer de.

Videre utbygging
Hångmann og Hjellnes kan fortelle at SD-anlegget planlegges tilknyttet de fleste sporveksler i landet i løpet av de neste årene.– Er det for eksempel funksjonssvikt på varmeanlegget, kan det føre til redusert fremkommelighet på jernbanen. Våre medarbeidere kan i det nye systemet gå rett på feilsituasjonen og danne seg et bilde av hva som må repareres. Dermed reduserer vi risikoen for forsinkelser på våre togstrekninger.

Egen driftsplattform
– SD-anlegget er et system som er integrert i vår egen driftsplattform på Marienborg i Trondheim. Driftsplattformen består av egen serverpark, landsomfattende MPLS-nett basert på fiber og GSM-R-nett. GSM-R bygger på GSM-standarden, utvidet med tjenester som er jernbanespesifikke anvendelser. Det gir oss ende-til-ende-overvåkning av systemer – fra brukernes arbeidsstasjon helt ut til sporveksleren, avslutter Hångmann og Hjellnes. – For å bedre tilgjengeligheten bygger vi opp et back-up-senter med fiberforbindelse til den tidligere Ubåt-bunkeren på Dora noen kilometer fra Marienborg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1