Tips redaksjonen
16.12.2011

Tre nye nettstudier godkjent som fagskoleutdanninger

NKI Nettstudier fikk nylig tre studier godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning).
Studiene er Psykisk helsearbeid, Økonomimedarbeider og Logistikkfagskolen – Arbeidsleder logistikk. Beregnet oppstart er våren 2012.

NOKUT er et organ under Kunnskapsdepartementet som kvalitetssikrer og godkjenner blant annet fagskoleutdanninger.
  
– Disse godkjenningene er svært viktige for vår satsning på nettstudier innenfor yrkesrettet utdanning, sier Frøydis Nåheim, faglig ansvarlig for studier innenfor helse og omsorg ved NKI Nettstudier og ansvarlig for ett av de ferske fagskolestudiene.
  
Alle de godkjente fagskoleutdanningene er utviklet på bakgrunn av sin aktualitet i dagens arbeidsliv.

1. Psykisk helsearbeid er utviklet for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer eller ambulansearbeidere.

Etter gjennomført utdanning vil studentene ha økt kunnskap om kriser, rus, selvmord og psykiske lidelser hos barn og unge.

Det har gjennom flere år blitt bevilget penger fra Regjeringen til fagskoleutdanninger innen helsefag. Det betyr at utdanningen er gratis for studentene.


2. Logistikkfagskolen – Arbeidsleder logistikk skal utdanne logistikkarbeidere for lager og terminaler med nødvendig kunnskap og kompetanse til å utføre eget arbeid og lede andre på en drifts- og kostnadseffektiv måte.

For både offentlige og private virksomheter er logistikk og ikke minst kostnadseffektiv logistikk en viktig konkurransefaktor.

Studentene lærer hvorfor og hvordan ulike logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres.


3. Økonomimedarbeider er en studie som gir utfordrende yrkesmuligheter i en rekke bedrifter og organisasjoner, uavhengig av bransje og sektor.

Næringslivet har et stort behov for økonomi- og regnskapskompetanse, og fagskoleutdanningen gir kompetanse innen regnskap, budsjettering, lønnsomhet, økonomiske analyser, verdivurderinger og prosjektøkonomiske vurderinger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1