Tips redaksjonen
16.12.2011

Vil kaffetrakteren redde eldrebølgen?

Babyboomerne nærmer seg pensjonistalder. Politikerne har bekymringsrynker. Hvordan skal velferdssamfunnet takle konsekvensene av at antallet eldre vil øke dramatisk i nær framtid?
De fleste vil være forholdsvis friske helt til sine siste dager, men mange vil være avhengige av medisiner som hjelp til å kjempe mot sykdom.

Ettersom antallet 80–90-åringer øker, kan vi frykte en Alzheimers-epidemi. Mer enn 12 millioner tilfeller av denne snikende sykdommen er påvist på verdensbasis, og tallet øker raskt.

Kan det vise seg at noe så enkelt som en kaffekopp kan redde mange fra sykdommen? Det kan det, selv om det riktignok er snakk om fire–fem kopper daglig.

Forskere ved University of South Florida har gjort funn som tyder på at daglig konsum av koffeinholdig kaffe er det beste alternativet for langsiktig beskyttelse mot hukommelsestap ved Alzheimers.

Virkningen er foreløpig bare dokumentert hos mus, men observasjoner av mennesker har vist at daglig kaffedrikking midtveis i livet og i alderdommen er forbundet med en redusert risiko for Alzheimers.

Undersøkelsene viser at kaffen øker nivået av vekstfaktoren GCSF i blodet. GCSF stimulerer cellenes vekst og utvikling, og denne vekstfaktoren er sterkt redusert hos mus med Alzheimers.

Forskningen viser at behandling med stoffet kan forbedre hukommelsen hos de syke musene. Har du husket å skru på kaffetrakteren?  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1