Tips redaksjonen
15.12.2011

Ny bioenergisentral til Evenstad

Høyskolen i Hedmark sin avdeling i Østerdalen fikk tidlig i 2011 installert ny bioenergisentral for oppvarming av alle bygg med vannbåren varme på høyskoleområdet.
Varmesentralen består av en pelletskjel fra Gilles i Østerrike med kapasitet på 300 kW.
Kjelen er en undermatet stokerkjel med automatisk start/stopp, og som kan overvåkes når som helst fra PC som er koblet opp mot Internett. Videre sender den tekstmeldinger ved feil eller alarm.
  
For å kunne dra full nytte av start/stopp-automatikken er det også installert en akkumulatortank på 5000 liter i varmesentralen. Denne gir jevnere drift og kan avhjelpe under effekttopper.
  
For spiss- og reservelast er det foreløpig satt inn en 300 kW elektrokjel som automatisk vil overta varmeproduksjonen dersom pelletskjelen stopper.

Ved full utbygging av skolen og dersom alle bygg konverteres til vannbåren varme, vil det være nødvendig å øke kapasiteten på elektrokjelen til 500 kW.
  
Det er også levert en pelletssilo fra MAFA som er lakkert i en farge som er bestemt av arkitekt og en frittstående pipe på ti meter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1