Tips redaksjonen
15.12.2011

Smart Energy Station, nå med brenselcelleteknologi

Power Controls AS produserer automatiske aggregater med 300 timers driftstid uten tilsyn.
De er bygd for å tåle regn, vind og bli dekket av snø. Produktet har blitt brukt i forbindelse med utgravninger på Svalbard og til overvåking av fjellutglidning i Norge.

Noen ganger trenger man strøm på utilgjengelige steder over lang tid. Siden det er svært kostbart å utføre service på stedet, skal anlegget fungere over lange perioder, i visse tilfeller flere år, uten ettersyn.

Det krever mye av utstyret, både med hensyn til kvaliteten på komponentene, og når det gjelder hvordan systemet er dimensjonert og produsert.

I Norge må man også ta hensyn til klima og spesielle solforhold avhengig av geografisk plassering.
  
Mange anlegg som driftes av sol og vind alene, får problemer om vinteren, fordi det ikke er tilstrekkelig energi fra sol og vind i de kaldeste og mørkeste vintermånedene.

Da er det helt avgjørende å ha pålitelig backup. Power Controls AS opplyser at de leverer backup-løsninger basert på fire ulike energibærere: diesel, bensin, gass og metanol.


Bredbånd repeater-stasjoner

På radiolink-stasjoner for lukket nett (VHF/UHF), repeater-stasjoner for bredbånd internett, geologi-målestasjoner, værstasjoner osv. er det som oftest moderate effektbehov (<50W kontinuerlig).
  
Disse stasjonene bygges med solcellepaneler, vindgenerator og brenselscelle som backup. De har autonom drift i 1–5 år, avhengig av effektforbruket.

Dette sparer operatøren for betydelige vedlikeholdskostnader, siden disse stasjonene som oftest bare nås med helikopter.
  
Brenselscellen sørger for automatisk opplading av batteribanken, dersom det ikke er nok strøm fra sol og vind. Dette skjer relativt ofte vinterstid i Norge, på grunn av lav sol og ustabile vindforhold.
  
De to store fordelene med brenselscellen er at den er miljøvennlig og svært driftssikker.

En brenselscelle har ingen bevegelige deler som i et aggregat, som ofte får problemer med start under ekstremt lave temperaturer, kondens, lange perioder med stillstand osv.

Brenselceller har ingen forbrenning i det hele tatt og dermed heller ingen utslipp av miljøskadelige svovel- og nitrogen-forbindelser. Brenselscellen er også helt lydløs.

Metanol omdannes gjennom en katalysator direkte til elektrisk strøm, vann og CO2. Alt skjer helautomatisk, og alle driftsparametre, inkludert metanolforbruk, overvåkes via egen hjemmeside på internett.


EFOY Brenselcelle

Power Controls AS er offisiell representant og systemintegrator for Smart Fuel Cell i Tyskland (SFC).

SFC er verdens ledende produsent av DMFC-brenselsceller, dvs. brenselsceller som omformer metanol direkte til strøm gjennom en katalysator.

”Eksosen” består bare av vann og CO2, og ingen helseskadelige stoffer. Det er ingen forbrenning og ingen bevegelige deler.

I motsetning til for eksempel et aggregat behøver den ikke oljeskift, er ikke vanskelig å starte i kulda, må ikke ha nye plugger eller luftfilter osv.

Den bare starter av seg selv når batteriet trenger opplading. Den kan stå i flere år med flere tusen timers driftstid helt uten tilsyn.

En liten pumpe og en vifte sørger for henholdsvis metanol inn og varmluft ut, og disse er helt vedlikeholdsfrie.
  
Power Controls har egen utviklingsavdeling som designer og monterer spesialversjoner av brenselsceller; komplette systemer for utendørs bruk i isolerte aluminiumskabinett.

Supportavdeling overvåker dessuten kritiske stasjoner døgnkontinuerlig via GPRS/internett, og alarmer videresendes til ønsket mottaker(e) via mail og SMS.

Smart Energy Station FC1 er godkjent for temperaturer ned mot – 35°C. Selskapet opplyser at de kan levere varianter for enda lavere temperaturer.
   For nærmere informason kontakt Power Controls AS, tlf:69 70 03 00

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1