Tips redaksjonen
02.12.2011

LNG-anlegget til Skangass åpnet

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Skangass’ LNG-anlegg i Risavika, Sola kommune 21. oktober. Anlegget er en betydelig næringsvirksomhet i Stavanger-regionen.
Det er investert nærmere to milliarder kroner i LNG-anlegget og den tilhørende logistikkjeden, og anlegget er et av Europas største.

Lyse har bygd et femti kilometer langt gasshøytrykksrør fra Kårstø til Risavika. Det er gass herfra som inngår i produksjonen hos Skangass.
  
LNG-anlegget gjør naturgass tilgjengelig for brukere, i hovedsak større industrielle kunder, som er etablert langt fra eksisterende gassmarked. Erfaring viser at overgang til naturgass medfører en energibesparelse på omkring ti prosent.

Samlet sett medfører dette et potensial for en betydelig miljømessig forbedring for de ulike bedriftene. Reduksjonen i CO2-utslippene vil være på rundt tyve prosent og inntil femti prosent når det gjelder Nox, SO2 og partikler, dersom bedriftene går over fra olje til gass.
  
– Det er et stort potensial for bruk av norsk gass, både til bruk innenlands i industri, transport og energiforsyning, men også i det globale gassmarkedet.

Skangass sitt prosjekt i Risavika er spennende i så måte. Klimagevinsten vi oppnår ved at LNG erstatter bruk av olje, er også positivt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
  
LNG-anlegget i Risavika havn muliggjør også gassbruk i ferger og skip, noe som betyr store miljømessige fordeler.

På denne måten er LNG-anlegget et viktig element i den nye havnen. Skangass og Statoil har nettopp signert en avtale om leveranse av LNG som drivstoff til skipet Bit Viking. Dette vil være det første skipet i verden som ikke er LNG Carrier og som bunkrer LNG direkte via lastearm på et LNG-anlegg.


Avtaler til 1 milliard

− Skangass har til nå i 2011 inngått avtaler om levering av LNG med ulike industriforetak til en samlet verdi på 1 milliard NOK.

Dette kommer i tillegg til kontrakter som er inngått i 2009 og 2010.
Mange avtaler er inngått som et resultat av at Skangass har satt i drift en mottaks- og distribusjonsterminal for gass på Øra ved Fredrikstad, sier adm. direktør Bjørn Torkildsen i Skangass. Terminalen er den største i sitt slag i Norge.
  
Målet for LNG-terminalen er å nå ut med mer prisgunstig og miljøvennlig energi til energikrevende industribedrifter på Østlandet og i Sverige.

Det vil etableres flere nye kundeterminaler i østlandsområdet og i Sverige. Tre terminaler er nå under bygging.
  
Skangass AS ble etablert i 2007. Selskapet eies av Lyse.
Skangass er ansvarlig for hele verdikjeden fra produksjon av LNG, etablering av terminaler og logistikk, salg og levering av LNG.

LNG-anlegget får en årlig produksjon på 300 000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavangers størrelse.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1