Tips redaksjonen
02.12.2011

Gyro lager Norges konsept til EXPO 2012

Gyro AS har vunnet leveransen av konseptet for det norske utstillingsområdet på EXPO i Korea 2012. Under verdensutstillingen inviteres de besøkende på en interaktiv ekspedisjon til norske destinasjoner.
– En av grunnene til at Gyro’s konsept vant, er at det lyktes i å fange bredden av norske interesser, sier styreleder for Norge EXPO Even Aas.


Kystkultur

Gyros konsept ”25 148 Destination Norway” tar utgangspunkt i Verdensutstillingens hovedtema som er ”Living Ocean and Coast”.

Det vinnende konseptet spiller på maritim sektors store betydning for kystlandet Norge, og tallet 25 148 er en henvisning til Norges kystlinje målt i kilometer.

De besøkende blir tatt med på en interaktiv ekspedisjon til Norge, i et format som gjør publikum til aktive deltagere på reisen.
  
– Martim sektor og kystkultur er perfekte temaer for Norge. Vi har mye å vise til, både i nåtid og fortid, som gir grunnlag for spennende budskapsformidling, uttaler Jomar Selvaag på vegne av Gyro.
  
Konseptet skal nå videreutvikles i tett samarbeid med de offentlige og private aktører for Norges deltakelse.
  
Norge deltar i verdensutstillingen med et offentlig-privat samarbeid mellom norske myndigheter og fire private sponsorer: Det Norske Veritas (DNV), Höegh Autoliners, Kongsberg Gruppen og Wilh. Wilhelmsen.

Styret for Norge på Expo 2012 kom på plass ved påsketider og består av representanter fra de fire private sponsorene samt representanter fra Innovasjon Norge, LO og NILU (Norsk institutt for luftforskning).


Norsk bredde

Konkurransen om leveranse av konsept ble gjennomført i perioden juni til september 2011. Til sammen var ni leverandører med i prekvalifiseringen.
  
Koreanske myndigheter venter at rundt 100 land og internasjonale organisasjoner vil delta i utstillingen og regner med rundt 8 millioner besøkende, hovedsakelig koreanere.

Tema for den norske deltakelsen er i hovedsak maritim næring og miljøvennlig skipsfart, men inneholder også aspekter knyttet til ren og fornybar energi, miljø samt forskning og utvikling knyttet til hav og kystområder.
Sentralt vil også norsk natur stå.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1