Meny
02.12.2011

Utvidelse av eiendomsutviklerstudiet

Universitetet for miljø- og biovitenskap og Senter for eiendomsfag videreutvikler utdanningstilbudet Eiendomsutviklerstudiet for å ta høyde for en fremtidig integrering i en dedikert Master i eiendomsutvikling.
Utvidelsen skjer ved at studiet økes i omfang, fra 20 til 30 studiepoeng, gjennom etablering av en ny undervisningsmodul som i stor grad vil omhandle erfaringer fra utvikling av Ensjøbyen i Oslo kommune – hvor kommunen, private grunneiere samt profesjonelle eiendomsutviklere har lagt rammene for en betydelig og ambisiøs byutvikling de nærmeste årene.
  
Disse erfaringene søkes nå integrert i en videreutdanningssatsing, slik at kunnskapen kan foredles videre også i en praktisk-akademisk form – til glede for både fagets praktikere og tilhørende forskning. 
  
Les mer her: http://eiendomsfag.no/content/eiendomsutvkling-teori-og-praksis

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no